Kauno arkivyskupijoje įsteigta nauja – Giraitės Šventosios Šeimos – parapija (2022 06 24)
Paskelbta: 2022-06-24 14:48:14

Atsižvelgdamas į pasikeitusią demografinę situaciją Kauno arkivyskupijoje ir siekdamas tinkamai atsiliepti į tikinčiųjų poreikius, vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso 515 kanono nuostatais, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas š. m. birželio 24 d. dekretu įsteigė naują – Giraitės Šventosios Šeimos – parapiją.

Šiuo dekretu taip pat nustatytos Giraitės Šventosios Šeimos parapijos ribos:

Pietinė riba: nuo magistralinių kelių A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) ir Via Baltica V5 susikirtimo prie IX forto, magistraliniu keliu Via Baltica V5 iki Šilainių plento viaduko, Šilainių plentu iki Romainių gatvės.

Vakarinė riba: Romainių gatve (poriniai numeriai), kertant kelią Kaunas–Babtai iki Nevėžio upės. Nevėžio upės vaga iki Nevėžio upės ir Sausinės upelio santakos.

Šiaurinė riba: nuo Nevėžio upės ir Sausinės upelio santakos, Sausinės upelio vaga iki magistralinio kelio A1 (Vilnius-Kaunas–Klaipėda).

Rytinė riba: magistraliniu keliu A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) iki susikirtimo su magistraliniu keliu Via Baltica V5.

„Viešpats Dievas telaimina naująją parapiją, suteikdamas jos klebonui jėgų, buriant bendruomenę, o tikintiesiems – atvirumo dvasios ir kilnaus atsako į kvietimą kurti naują parapiją“, – rašoma arkivyskupo dekrete.

Kitu arkivyskupo dekretu drauge su kitais naujais kunigų skyrimais šios naujosios parapijos klebonu paskirtas kunigas Tomas Trečiokas.

Dekretas paskelbtas birželio 24 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Švč. Jėzaus Širdies iškilmę ir arkivyskupijos globėjo dieną.  

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune