Misionieriai tėvai redemptoristai dalijasi apie Nepaliaujamos Pagalbos Motiną ir naujos svetainės žinia
Paskelbta: 2022-06-27 11:23:54

Tėvai redemptoristai, nuo 2018 metų atliekantys evangelizacinę ir misijinę tarnystę Kauno arkivyskupijoje, dalijasi žinia apie Nepaliaujamos Pagalbos Motiną ir jos šventę, kurią katalikiškas pasaulis mini birželio 27 dieną.

Nepaliaujamos Pagalbos Motinos ikona yra pasaulyje žinomas Marijos atvaizdas. Popiežius Pijus IX šį paveikslą, nutapytą ant kedro medienos, 1866 m. atidavė redemptoristams – Švč. Atpirkėjo kongregacijai, sakydamas: „Padarykite ją žinomą visame pasaulyje.“ Nepaliaujamos Pagalbos Motinos ikona buvo sukurta Kretoje, XV amžiuje, tris šimtus metų ji buvo gerbiama Šv. Mato bažnyčioje Romoje, tačiau nuo 1866 m. birželio 26 d. ikona yra bažnyčioje, priklausančioje vienuoliams redemptoristams.

Du misionieriai redemptoristai, kurie jau beveik dvejus metus gyvena Kaune, Nepaliaujamos Pagalbos Motinos šventės dieną, birželio 27-ąją, mato kaip progą parodyti jai ypatingą pagarbą bei meilę ir įvykdyti šią popiežiaus pavestą užduotį. Misionieriai sako, jog Lietuvoje bene žinomiausi Šiluvos Dievo Motinos ir Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslai, bet kiekvienas paveikslas ar ikona mums padeda kiek kitaip pažvelgti į Jėzaus ir Marijos slėpinį.

Ikonoje vaizduojami Marija, Jėzus ir angelai auksiniame fone. Ikonografijoje auksas reiškia šventumą arba dangų. Kaip ir Aušros Vartų Motina, šios ikonos Marija žvelgia į mus labai įdėmiai. Marijos žvilgsnis tarsi sako: „Ne tik matau, pastebiu, bet ir padėsiu, galiu kažką padaryti.“ Ypač daug jaunų žmonių, paauglių liudijo, jog pirmas dalykas, kurį pajuto žvelgdami į ikoną, buvo tas ypatingas Marijos žvilgsnis:

Parapijų misijų pradžioje redemptoristai turi tradiciją nešti Nepaliaujamos Pagalbos Motinos paveikslą procesijoje, jis vėliau pastatomas prie šoninio altoriaus. 

„Visa mūsų krikščioniška misija prasideda ne išmokus teoriją apie Dievą, bet suvokus, kad esame Dievo matomi, pastebėti, atpažįstami, nes rūpime Dievui. Ši ikona gali padėti giliau suvokti šią Gerąją Naujieną“, – sako tėvai redemptoristai, šią ikoną tikinčiųjų gerbimui pristatę ir Kauno arkikatedroje, kai gegužės 28 – birželio 3 d. joje vyko parapijos misijos.

Apie Nepaliaujamos Pagalbos Motiną, atvaizdo ikonografiją >> bei tėvų misionierių misijas Lietuvoje plačiai dalijamasi naujoje svetainėje redemptoristai.lt

Čia taip pat rasime straipsnį „Šarlis de Fuko ir mūsų Nepaliaujamos Pagalbos Motina“ >>.  Šarlį de Fuko visai neseniai popiežius Pranciškus paskelbė šventuoju.

Kviečiame lankytis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune