Mokytis būti. Studijų metus apžvelgia VDU sielovados bendradarbiai
Paskelbta: 2022-06-28 16:23:11

 

Kasmet vis mokomės, kaip būti, kaip veikti, atrasti, ko šiandien reikia visuomenei, o mūsų atveju – akademinei bendruomenei. Tad kiekvieni metai yra apie pamokas, kaip būti, kaip atliepti, kaip įkvėpti. Tad baigiantis šiems akademiniams metams, studentams išeinant vasaroti ar atsiimti diplomų, norisi žvelgti atgal, ką nuveikėme, ką išmokome, ką atradome, ir pasidžiaugti tuo, kas įvyko. O įvyko išties nemažai gražių veiklų.

Prieš metus, 2021 metų rugpjūčio pabaigoje, įvadinėje savaitėje startavome su nauju sezonu, VDU pirmakursiams skirtame renginyje pristatėme  siūlomas veiklas, pasidalijome, ką veikėme praėjusiais metais bei kur kviečiame šiais (jau praėjusias metais).

Rugsėjo pirmąją drauge su kitų universitetų akademinės sielovados komandomis pakvietėme pradėti naujus mokslo metus šv. Mišiose Kauno arkikatedroje, kurias aukojo mūsų arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ir sakė: „Giliausia prasme besimokantis žmogus kopijuoja savo Kūrėją, kurio pėdsakus atseka šio pasaulio tvarkoje, jo dėsniuose ir konstantose. Tad prieš mūsų akis atsiveria pasaulio knyga, kurią universitetas ir kitos mokyklos skaito, studijuoja ir semiasi patirties.“

Rugsėjo 29 dieną organizavome dviejų dalių susitikimą lytiškumo tema „Širdis ir kūnas iš tiesų gyvi“. Priimti savo lytiškumą, gebėti bendrauti jaučiantis saugiai, be jokių baimių, išankstinių nuostatų ir išgyti iš skausmingų patirčių – visa tai įmanoma! Būtent apie tai dalijosi šio reginio svečiai – Andrew Comiskey, Abbey Foard ir Marco Casanova. Visi trys yra be galo charizmatiškos asmenybės, per Dievo malonę pajėgę priimti ir peržengti savo sužeidimus tiek susidurdami su bendravimo iššūkiais, tiek ir siekdami atpažinti bei priimti savo tikrąjį lytiškumą.

Pirmaisiais mėnesių trečiadieniais drauge su kolegomis iš kitų Kauno aukštųjų mokyklų kvietėme jaunimą kartu su arkivyskupijos jaunimu  švęsti šv. Mišias Kauno arkikatedroje. Tai kelerius metus vykstantys arkivyskupo inicijuotas projektas sukviesti įvairias arkivyskupijos institucijas trečiadieniais drauge švęsti Eucharistijos su bendradarbiais bei kolegomis. Tad iki Naujųjų metų pirmaisiais mėnesių trečiadieniais Kauno akademinė sielovada kvietė jaunimą į Katedrą, o nuo Naujųjų metų šią estafetę kviesti jaunus žmones į maldą perėmė Kauno arkivykupijos Jaunimo centras.

Spalio 9 d. drauge su bendradarbiais iš Kauno arkivyskupijos kurijos organizavome Susikaupimo dieną „Meilės grožis, atsiskleidžiantis šeimoje, pagal Tobito knygą“, bendradarbiaudami su Biblijos ir Artimųjų Rytų pasaulio studijų centru bei kunigu profesoriumi Róbertu Lapko.

Lapkričio 7 d. drauge su Pašaukimų sielovados komanda startavome penktuoju Samuelio kurso sezonu. Kas tris savaites būrys jaunimo susirinkdavo ir keliaudavo pašaukimo pažinimo kelionėje. Kurse svečiavosi ir savo mintimis bei pašaukimo kelione dalijosi tėvas Aldonas Gudaitis SJ, apie misionierystę – tėvai redemptoristai Peteris Hertelis CSsR ir Rastislavas Dluhy CSsR. Ieva ir Ignas Šiugždiniai dalijosi apie kelionę į šeimos pašaukimą, Laimutė Truskauskaitė padėjo geriau pažinti pašvęstuosius pasauliečius. Kelionės į kunigystę džiaugsmais ir iššūkiais dalijosi Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonas kunigas Emilis Vasiliauskas, o vienuolinio pašaukimo grožį atskleidė Šventosios Šeimos kongregacijos sesuo Faustina Andriulytė SF. Įsiparegojusius keliauti šiame kurse jaunuolius kvietėme į ne tik į susitikimus, kuriuose vyko grupelės, mokymai, malda, pasidalijimai, bet ir į asmeninius susitikimus su dvasiniu palydėtoju. Kurso pusiaukelėje kvietėme stabtelėti Samuelio kurso rekolekcijose, o nuo rudens startuosime su jau šeštuoju Samuelio kurso sezonu.

Kiekvieną trečiadienį kvietėme kartu su VDU akademinės sielovados bendradarbiais išgerti puodelio arbatos, pasikalbėti, susitikti su kapelionais pokalbio ar išpažinties, stabtelėti maldai, drauge švęsti Eucharistiją bei tiesiog džiaugtis bendryste.

Lapkričio 3 d. su kolegomis iš kitų Kauno universitetų rengėme šv. Mišias už iškeliavusius į amžinybę akademinės bendruomenės narius.

Lapkričio 18 d. drauge su kolegomis iš kitų Kauno universitetų akademinės sielovados komandų Katalikų teologijos fakultete organizavome akademinę diskusiją „Dabartiniai iššūkiai. Kas mūsų laukia?“, kurioje įžvalgomis dalijosi diakonas Darius Chmieliauskas, diakonas serž. Audrius Jesinskas, Artūras Kučikas bei arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Įsibėgėjus Adventui, gruodžio mėnesį rengėme akciją – padovanoti kalėdaitį VDU bendruomenės nariams. Advento trečiadieniais kvietėme užsukti į VDU sielovados kabinetą susipažinti, pasikalbėti ir pasiimti dovanojamą kalėdaitį.

2022 m. sausio 11 d. startavome ciklu apie Šventąjį Raštą „Dievo širdis vargšams“ akademinei bendruomenei ir visiems norintiems geriau pažinti Šventąjį Raštą. Buvo organizuotos 6 nuotolinės paskaitos apie Pranašus. Kursą vedė kunigas Ciaranas O’Callaghanas, Redemptoristų kongregacijos narys.

Visus ciklo įrašus galima rasti čia >> 

Minėdami Vasario 16-ąją šventėme ir Lietuvos universiteto įkūrimo 100-mečio jubiliejų. Šia proga kvietėme dalyvauti šventosiose Mišiose Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir dėkoti Dievui už akademinės bendruomenės gyvavimą bei tautos Nepriklausomybės kelią.

Kovo 4–5 d. Vilniuje su Lietuvos jaunimo pastoracine taryba organizavome Lietuvos jaunimo sielovados forumą „Išlikti jautriais Dievo balsui bei ištikimais savo pašaukimui“. Išlikti panašiems į šv. Kazimierą ir susitikti jo globojamame Jaunimo sielovados forume – su šia žinia susitikome ir išgyvenome bendrystę bei augimą su kolegomis, jaunimu bei visais, kuriems rūpi jaunimas.

Kovo 1 d. su Kauno arkivyskupijos Jaunimo centru bei Jono Pauliaus II piligrimų centru pasiūlėme kitaip „įšokti“ į Gavėnią. Prasidėjus neramumams Ukrainoje pakvietėme arkivyskupijos jaunimą stabtelėti bendroje maldoje už taiką ir vienybę, renginyje mintimis dalijosi arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Prasidėjus Gavėniai, startavome videoprojektu „Malonės laikas dabar“. Kvietėme apmąstyti, kaip konkrečiai ir geriau pasirengti Prisikėlimo šventei. Kas antrą dieną, startuojant Pelenų trečiadienį, Kauno arkivyskupijos Youtube kanale, interneto svetainėje ir feisbuko paskyroje dienos eigoje buvo galima kelias minutes stabtelėti ir apmąstyti vis skirtingą Gavėnios aspektą. Katechezėse savo įžvalgomis, liudijimais, padrąsinimais dalijosi arkivyskupijos institucijų darbuotojai bei kolegos.


Visus Gavėnios mąstymus galima rasti čia >> 

Kovo 19 d. drauge su sielovados kolegomis Kauno universitetų studentams rengėme Gavėnios rekolekcijas „(Pa)klydęs žmogus“.

Kovo 23 dieną VDU sielovadoje svečiavosi Colinas Symesas, žymus Šventojo Rašto žinovas, krikščionių vienybės puoselėtojas, ilgametis gatvės pastoracijos bendradarbis, savo gyvenimą paskyręs misijai liudyti Dievo meilę bei gailestingumą. Būtent jo paruošta medžiaga buvo pagrindas mūsų projekto, kurį įgyvendinome drauge su Kauno arkivyskupijos kurija, kviesdami per metus perskaityti visą Šventąjį Raštą. O kovo 24 d. vyko net du susitikimai su Colinu Symesu temomis „Kaip dalytis Gerąja naujiena sunkiais laikais“ bei „Dievas kalba šiandien“.

Gegužės 12 d. su kolegomis iš LSMU ir KTU surengėme  akademinės bendruomenės dėstytojų sinodinio kelio susitikimą tema „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“.

Po šv. Velykų bendradarbiaudami su Katarina Zeno išleidome šešių filmukų ciklą apie kūno teologiją. Vaizdo įrašus galima rasti Kauno arkivyskupijos Youtube kanale >>

O keliaujant link vasaros vyko paskutiniai VDU sielovados Sinodinio kelio susitikimai. Startavę nuo rudens pirmadienio vakarais susirinkdavome su VDU savanoriais ir gilindavomės vis į kitą Sinodo temą, o paskutinį sinodinį susitikimą pradėję šv. Mišiomis po jų sėdome prie bendrystės ir vaišių stalo dalytis mintimis su žvilgsniu, ką mums davė šie susitikimai. O davė išties daug. Pirmiausia progą susitikti ir kartu keliauti maldoje, išgirsti vieniems kitus, išgirsti, kur mums būnant Bažnyčioje skauda, kur reikia permainų, naujų vėjų bei kuo esame apdovanoti ir galime augti bendrystėje ir asmeniškai. Susitikimuose turėjome išties vertingą progą gręžtis vieni į kitus ir nešti maldoje Bažnyčią ir šį Sinodinį kelią bei kartu žvelgti į priekį – kur ir kaip galime keliauti toliau klausydami Šventosios Dvasios vedimo.

Birželio 16 d. VDU savanorių komandos susitikime žvelgėme atgal į praėjusius metus ir svajojome bei planavome, ką galime drauge nuveikti ir į kur galime pakviesti studentus, sugrįžtančius rugsėjį į universitetą! O pasiūlymų ir idėjų tikrai turėsime!

Birželio 18 d., užbaigdami šiuos akademinius metus drauge su kitomis Kauno arkivyskupijos institucijomis, studentus pakvietėme vėl įšokti į žygio batus ir leistis į tradicinę piligrimystę. Šį kartą studentų laukė 21 km žygis Tytuvėnų regioniniu parku nuo Šiaulės kalno link Šiluvos, kuriame mus lydėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Baigdami šį sezoną dėkojame visiems, su kuriais šiuos metus teko kartu keliauti – kolegoms iš kitų universitetų, bendradarbiams iš Jaunimo centro, Jono Pauliaus II piligrimų centro, Pašaukimų sielovados, Carito, Kauno arkivyskupijos kurijos bei visiems, su kuriais šiais metais galėjome susitikti, svajoti, keliauti drauge.


Apie visas artėjančias mūsų veiklas ir renginius bus galima sužinoti elektroniniu paštu arba mūsų paskirose socialinėje erdvėje.

El. p. sielovada.vdu@gmail.com, sielovada@vdu.lt
VDU_sielovada instagrame
FB paskyra VDU Akademinė sielovada 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune