Su institucijų bendradarbiais apžvelgta veikla ir jos planai (2022 06 30)
Paskelbta: 2022-06-30 18:09:07

Paskutinę birželio dieną arkivyskupo Kęstučio Kėvalo susitikime su kurijos institucijų vadovais buvo aptarta pirmojo metų pusmečio veikla, apžvelgti darbai ir sielovados kryptys.

Arkivyskupas pasidžiaugė, jog sielovados centrų vadovai ir bendradarbiai sutelkė daugiau pastangų teikdami pagalbą dekanatams bei parapijoms jų veikloje, ir išreiškė lūkestį, jog tai bus tęsiama ir toliau. Per vasarą ketinama parengti sielovados planus, numatomus antrajai metų daliai, o visa tai aptarti rugpjūčio pabaigoje vėl bus susitinkama kurijoje.

Posėdyje dalyvavę šeimų, jaunimo, Carito, piligrimų, akademinės sielovados vadovai kartu su arkivyskupu šventė Eucharistiją kurijos koplyčioje ir pabendravo agapėje jau linkėdami vieni kitiems ir atostogų atgaivos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune