Dėstytojų kelionė į Žemaičių Kalvariją (2022 07 07)
Paskelbta: 2022-07-13 20:20:28

Nuotraukos – Virgilijaus Navalinsko

Kauno universitetų dėstytojai bei darbuotojai liepos 7 dieną keliavo į piligriminę kelionę.

Keliaudami piligrimai meldėsi Rožinį, susipažino su Žemaičių Kalvarijos istorija, lietuvių pamaldumo tradicijomis, apmąstė liaudiškojo maldingumo turtingumą.

Vėliau kartu meldėsi Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, dalyvavo šv. Mišiose, kurioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už kunigus, pašvęstojo gyvenimo asmenis, diakonus, seminaristus ir patarnautojus.

Vyskupas savo pamoksle kalbėjo apie tarnystę žmonėms bei artimo meilę. Kiekvienas yra siunčiamas nešti Gerosios Naujienos į kitų širdis. Dirbantys su jaunais žmonėmis yra arčiausiai jų, todėl turi galimybę kviesti juos pažinti Viešpaties meilę.

Po šv. Mišių visi kartu keliautojai ėjo Kalvarijos Kalnus, kai kurie čia buvo pirmą kartą.

Po maldingos kelionės piligrimai lankėsi Oginskių dvare Plungėje, kur gidė papasakojo ir parodė šio dvaro istoriją. Po pažinties su dvaru keliautojai kartu vakarieniavo ir keliavo namo.

Raimonda Balandė

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune