Šv. Mišios arkikatedroje su akademine bendruomene (2022 09 01)
Paskelbta: 2022-09-02 09:54:30

Nuotraukos – Raimondos Balandės

Rugsėjo 1-osios proga iš Kauno arkikatedros bazilikos arkivyskupas Kęstutis Kėvalas siuntė sveikinimą jaunimui – moksleiviams ir studentams, ugdymo įstaigų ir universitetų vadovams bei visoms bendruomenėms. Visiems linkėta  atradimo ir pažinimo džiaugsmo kupinų metų.

Arkivyskupas kvietė dėkoti Dievui už Lietuvos universitetą, kurio 100-metį šiemet švenčiame. Šio universiteto įkūrimas buvo didžiulis proveržis mūsų Tėvynės laisvės ir Nepriklausomybės projekte, davė pradžią trims ir dabar gyvuojantiems Kauno universitetams.

Sakydamas homiliją, ganytojas atkreipė dėmesį, jog Rugsėjo 1-ąją švenčiame ir Pasaulinę maldos dėl rūpinimosi kūrinija dieną. Popiežiaus Pranciškaus esame raginami kurti ir saugoti tokią aplinką, kad leistume pailsėti nualintai Žemei.

Komentuodamas evangelinį Jėzaus paraginimą mokiniams mesti tinklus ir irtis į gilumą, arkivyskupas sakė, jog Jėzus atskleidžia realybę, kuri nematoma žmonių akimis. Tad moksle ar studijose raginta nepamesti platesnio horizonto, nebijoti kelti drąsių klausimų, ieškoti tiesos pagrindo už apčiuopiamos tikrovės (arkivyskupo žodis Rugsėjo 1-osios ir Pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinija dieną >>).

Arkivyskupo vadovaujamą Eucharistiją arkikatedroje drauge šventė universitetuose dirbantys dvasininkai. Dalyvavo universitetų rektoriai, Senatų nariai ir akademinė bendruomenė.

Giedojo Sakralinės muzikos mokyklos vyrų ansamblis „David Antiquor“.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune