Šv. Mišios arkikatedroje su akademine bendruomene (2022 09 01)
Paskelbta: 2022-09-02 09:54:30

Nuotraukos – Raimondos Balandės

Rugsėjo 1-osios proga iš Kauno arkikatedros bazilikos arkivyskupas Kęstutis Kėvalas siuntė sveikinimą jaunimui – moksleiviams ir studentams, ugdymo įstaigų ir universitetų vadovams bei visoms bendruomenėms. Visiems linkėta  atradimo ir pažinimo džiaugsmo kupinų metų.

Arkivyskupas kvietė dėkoti Dievui už Lietuvos universitetą, kurio 100-metį šiemet švenčiame. Šio universiteto įkūrimas buvo didžiulis proveržis mūsų Tėvynės laisvės ir Nepriklausomybės projekte, davė pradžią trims ir dabar gyvuojantiems Kauno universitetams.

Sakydamas homiliją, ganytojas atkreipė dėmesį, jog Rugsėjo 1-ąją švenčiame ir Pasaulinę maldos dėl rūpinimosi kūrinija dieną. Popiežiaus Pranciškaus esame raginami kurti ir saugoti tokią aplinką, kad leistume pailsėti nualintai Žemei.

Komentuodamas evangelinį Jėzaus paraginimą mokiniams mesti tinklus ir irtis į gilumą, arkivyskupas sakė, jog Jėzus atskleidžia realybę, kuri nematoma žmonių akimis. Tad moksle ar studijose raginta nepamesti platesnio horizonto, nebijoti kelti drąsių klausimų, ieškoti tiesos pagrindo už apčiuopiamos tikrovės (arkivyskupo žodis Rugsėjo 1-osios ir Pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinija dieną >>).

Arkivyskupo vadovaujamą Eucharistiją arkikatedroje drauge šventė universitetuose dirbantys dvasininkai. Dalyvavo universitetų rektoriai, Senatų nariai ir akademinė bendruomenė.

Giedojo Sakralinės muzikos mokyklos vyrų ansamblis „David Antiquor“.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune