Šilinių malda už teisingumo saugojimą (2022 09 12)
Paskelbta: 2022-09-12 19:13:10

Nuotraukos – Linos Urbonienės

Rugsėjo 12-ąją, Teisingumo saugojimo dieną, besitęsiančių Šilinių svečiai ir piligrimai buvo žmonės, atliekantys profesinę tarnystę vidaus reikalų sistemoje.

Šią dieną melsta, kad pareigūnams, kurie tarnauja drausmei ir tvarkai mūsų visuomenėje ir valstybėje, teisingumo ir gailestingumo kelrodė būtų Kristaus Evangelija. Šv. Mišių maldavimuose prašyta išlaisvinančios tiesos – Bažnyčiai, mūsų Tėvynei Lietuvai, jos ir viso pasaulio politikams valdžioms, teisėsaugos bei teisėtvarkos pareigūnams.

Melstasi ir popiežiaus Pranciškaus intencija, kurią Šventasis Tėvas yra pasiūlęs rugsėjo mėnesiui, – kad visų pasaulio šalių įstatymais būtų panaikinta žmogaus orumą žeidžianti mirties bausmė.

Kas yra teisingumas pagal Bibliją, liturginę katechezę sakęs kunigas Gintas Petkevičius (Kaišiadorių vyskupija) atkreipė dėmesį į dvi teisingumo sampratas: tobulą ir netobulą. Netobulasis teisingumas – kai jam pasiekti kviečiamės trečius asmenis (tai būtų ir kaltę išaiškinančios bei baudžiančios teisėsaugos institucijos). Tobulas teisingumas – kai evangeliniu paraginimu stengiamės „laimėti brolį“, kai ir po kaltės liekame broliais, draugais. Jėzus kviečia į tokį teisingumą.

„Atlaidų „kokybė“ – ne žmonių skaičius, bet tai, kiek išklausyta išpažinčių, – kiek širdžių trokšta Dievo teisingumo savo gyvenime“, – sakė kunigas katechezėje, atkreipdamas dėmesį, jog tobuliausias teisingumas – tai per išpažintį stoti į savo nuodėmės akivaizdą, nelaukti paskutinio teismo dienos, patirti Dievo gailestingumą jau dabar.

Katechezės mintimi, didi malonė yra išgyventi tokį tobulą teisingumą, pripažinti savo silpnumą, nepraleisti progos švęsti Atgailos sakramentą, kuris buvo pavadintas tobulo teisingumo švente.

Iškilmingos Eucharistijos pradžioje Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas sveikino koncelebruojančius dvasininkus, ypač tarnaujančius policijos kapelionais, taip pat iškilmėje dalyvaujančius LR Vidaus reikalų viceministrą Arnoldą Abramavičių, Policijos generalinį komisarą Renatą Požėlą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovą Saulių Greičių, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoją Vidą Mačaitį, šių sričių įstaigų vadovus ir darbuotojus ir visus pareigūnus, bei visus Šiluvos piligrimus iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių.

Homiliją pasakęs Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas atkreipė dėmesį į pareigūnų perskaitytus Šventojo Rašto skaitinius, bylojančius apie amžinąją Dievo išmintį, įrašytą kiekviename Jo kūrinyje ir sukurtajame dėsnyje, į begalinį mus mylinčio Dievo slėpinį.

„Jėzaus dėka į patį Dievą mes kreipiamės kaip į mus mylint į Tėvą. Tai teikia džiaugsmą, kad esame Jo myli vaikai, o tarpusavyje – broliai ir seserys“, – kalbėjo vyskupas J. Ivanauskas, savo homilijoje pabrėždamas, jog, deja, piktasis deda visas pastangas, kad netikėtume ir nemylėtume, kad nesivadovautume Evangelija, kad mums nerūpėtų gyvenimo prasmė, žmogaus orumas, amžinasis gyvenimas.

„Sveikintinos visos pastangos siekiant užtikrinti ekonominį, politinį, visuomeninį stabilumą, bet to nepakanka“, – sakė vyskupas J. Ivanauskas, atkreipdamas dėmesį, jog neramumų, sumaišties laikais, kuriais gyvename, gyvybiškai reikia maldos, atsivertimo, atsivėrimo Dievui ir ištikimybės Evangelijai. Kad ne tik mes, bet Viešpats statytų namus. Ne tik mes sargyboje budėtume, bet kad Viešpats mus saugotų.

Aktyvūs šios Eucharistijos dalyviais buvo ir atvykę piligrimai policijos pareigūnai: skaitė skaitinius, skelbė visuotinius maldavimus, dalyvavo atnašų procesijoje. Į atlaidus giedoti atvyko LR Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“, vadovaujamas Romo Makarevičiaus, bei reperezentacinis pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Eimanto Anskaičio.

Šią dieną visiems pareigūnams Lietuvoje – šventusiems Šiluvoje ar likusiems savo tarnybos vietose – buvo suteiktas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.

Už bendrą maldą liturgijos pabaigoje LR Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės vardu padėkojęs LR Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius patikino: Lietuvos žemė yra patikimose rankose. Dievo žodis įpareigoja visus atlikti atsakingą taikos užduotį, susitelkimą, kurio labai reikia Tėvynei.Rugsėjo 13-ąją Dievo Motinos gimtadienį Šiluvoje švęs Lietuvos kariuomenė.
Taikos siekio dienos programa >> 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune