Tautų sugyvenimo malda su lenkų ir latvių piligrimais Šiluvoje (2022 09 09)
Paskelbta: 2022-09-14 11:04:12

Nuotraukos – Marlienos Paškovskos

Rugsėjo 9 d. didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje dalyvavo čia pakviesta gausi lenkų bendruomenė Lietuvoje, daugiausiai atvykusi iš Vilniaus rajono parapijų.

Popietėje po pagrindinių pamaldų aikštėje šv. Mišioms lenkų kalba vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Homiliją pasakė monsinjoras Wojciechas Górlickis. Giedojo Vilniaus Šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujamas Pauliaus Grigonio.

Lenkų piligrimai džiugiai dalijasi žinia, jog šv. Mišiose lenkų kalba dalyvavo ir darnaus sugyvenimo tarp tautų intencija meldėsi Vilniaus rajono parapijų ir švietimo įstaigų bendruomenės.

Kartu su apie 1,5 tūkst. tikinčiųjų ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, vicemerė Liucijana Binkevič, LR Seimo narė Rita Tamašunienė.

Keturi kunigai vadovavo šv. Mišioms latvių kalba su atvykusiais mūsų broliais iš Latvijos.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune