Baigiantis Šilinėms – mokyklų ir universitetų piligrimystės dovana Šiluvos Dievo Motinai (2022 09 15)
Paskelbta: 2022-09-15 20:30:21

Nuotraukos – Linos Urbonienės

Rugsėjo 15-ąją besibaigiančius Šiluvos atlaidus lydėjo ypatinga nuotaika – drauge su rudens saule aikštę užliejo gausūs jaunieji piligrimai. Jų bruzdesys ir džiaugsmas, puiki nuotaika ir simbolika, ir vaikiška paprasta malda ir šiemet, kaip kasmet, tapo džiaugsminga dovana Šiluvos Dievo Motinai.

Vaikams, jaunimui katechezę sakė muzikantas, atlikėjas, šeimos tėvas Julius Vaicenavičius, tądien aikštėje ir pasidalijęs įkvepiančiomis istorijomis iš savo gyvenimo, ir padainavęs, ir padrąsinęs jaunimą: kuo daugiau kitiems duodi, tuo daugiau gauni. Ši atlikėją ir tikėjimo liudytoją jaunimas prisimena iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito laikai, kaip jaunimo giesmės „Kristus Jėzus – mano viltis“ bendraautorį.

Gausią ir gyvą piligrimų jūrą aikštėje sveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kreipdamasis į pačius mažiausius – „Įsivaizduokite, vaikai, jūs esate, čia kur Jėzaus kalbėjo ir prašė garbinti jos Sūnų!“ – o paskui pasveikindamas kunigus kapelionus ir visas atvykusias mokyklų bei universitetų bendruomenes – moksleivius ir studentus, mokytojus ir dėstytojus, direktorius bei rektorius.

Į Šiluvą atvyko trys darželiai iš Panevėžio ir Kauno; Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokykla, Vilniaus Šv. Juozapo mokykla, Kauno bei Vilniaus jėzuitų gimnazijos,  Alytaus Šv. Benedikto gimnazija, Kauno Šv. Jono Pauliaus II  gimnazija, Telšių r. M. Valančiaus ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos, Klaipėdos P. Mašioto, Šiaulių „Sandoros“ bei Kauno Juozo Urbšio progimnazijos, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės profesinio rengimo centras, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras bei Šv. Ignaco Lojolos kolegija, LSMU gimnazijos bei kitos vidurinio ugdymo bei aukštojo mokslo bendruomenės.

Jauniems žmonėms pritaikytą homiliją pasakė liturgijai vadovavęs arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Šioje homilijoje-pašnekesyje ganytojas atkreipė dėmesį į tris aspektus.

Pirma, jog svarbu jaunam žmogui daug pažinti, sužinoti – kartu ir tikėjimą, Jėzų, kuriuo sekė ir iš Jo mokėsi daugybė vyrų ir moterų. Ir ne tik vaikams, jaunimui, bet ir suaugusiesiems nelikti prie vaikystėje gauto tikėjimo pažinimo.

Antra – nesiremti vien žiniomis, bet ugdytis jautrumą kitam žmogui, mokytis mylėti Dievą ir žmones. Tai, ganytojo mintimi, daug geriau, nei turėti kietą širdį.

Trečia, branginti bendrystę su kitais, nuo „aš“ pereiti prie „mes“. Ukrainos žmonės, tik būdami kartu, gali apginti savo Tėvynę.

Šios dienos Eucharistijoje švenčiant Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją ir meldžiant Evangelijos dvasios mokymo ir ugdymo bendruomenėse, atnašų procesijoje dalyvavo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos abiturientai.

Liturgijoje giedojo Kauno „Vyturio“ gimnazijos choras, jo vadovė Violeta Bilevičiūtė, dirigentė Vita Rusteikienė.

Užbaigiant Eucharistiją jiems visiems, taip pat ir visiems atlaidų piligrimams Eucharistijos pabaigoje nuoširdžiai padėkojo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Pagarbinus Švenčiausiąjį Sakramentą, jis iškilmingai procesijoje buvo nešamas į Apsireiškimo koplyčią. Tai ženklino didžiųjų atlaidų Šiluvoje pabaigą.

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune