Renovabis fondo susitikimai Kaune bei Vokietijoje skatinant dalijimąsi sielovados patirtimi
Paskelbta: 2022-09-21 10:57:42

Nuotraukos – susitikimų organizatorių

Rugsėjo 19–21 d. Lietuvoje, taip pat ir Kauno arkivyskupijoje lankėsi vokiečių katalikų solidarumo fondo Renovabis  atstovė dr. Angelica Schmähling. Po kelerių metų pandemijos atskirties atvykusi p. Angelica, kuri rūpinasi pagalba Lietuvoje vykdomiems projektams bei kitoms Rytų Europos bažnyčioms, Kaune aplankė VDU Katalikų teologijos fakultetą, susitiko su Dieviškosios Jėzaus Širdies seserimis (pranciškonėmis) bei Eucharistinio Jėzaus seserimis (eucharistietėmis), taip pat su Lietuvos Carito bei arkivyskupijos Šeimos centro atstovais, jėzuitų MAGIS programos ir „Bažnyčios kronikos“ fondo atsakingaisiais asmenimis.

Kaip ir lankantis kiekvienoje vyskupijoje, drauge su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu buvo aptarta padėtis mūsų arkivyskupijoje, Sinodinio kelio situacija ir kitos aktualijos. Susitikime su kurijos Sielovados skyriaus vadove Vaida Spangelevičiūtė-Kneižiene, greta dabartinių arkivyskupijos sielovados institucijų veiklų bei projektų, buvo aptarta ir pavasarį vykusios Renovabis organizuotos kampanijos Fuldoje bei susitikimo Berlyne rezultatai.

Fuldoje, Vaidai Spangelevičiūtei-Kneižienei lankantis Renovabis organizuotoje paramos kampanijoje, teko atstovauti Lietuvai bei pristatyti situaciją joje, Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje procesus, pagrindinius projektus.

Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos atstovė dalyvavo susitikime su Fuldos miesto meru bei vyskupais, paramos vakare bei koncerte, lankėsi parapijose, Kolpingo studentų namuose, Alfa taške. Per šią kampaniją vyko susitikimas su politikais ir dėstytojais, taip pat buvo galimybė semtis patirties ugdymo renginyje, skirtame dekanatų ir parapijų bendradarbiams ir kunigams, dalyvauti bendrose diskusijose apie misijas, evangelizacijos bei sielovados ypatumus, šio laiko žmonių poreikius su sielovados bendradarbiais iš kitų šalių: Slovakijos, Čekijos, Latvijos, Ukrainos, Austrijos.

Po šios Renovabis rengtos kampanijos, per kurią visoje Vokietijoje pristatoma Renovabis veikla ir jai pasibaigus per artimiausią savaitgalį renkama parama šiam fondui, šalių atstovai pasklido po skirtingas šalies vyskupijas. 

Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė lankėsi Berlyne, kur vietinės kurijos komanda buvo kruopščiai suplanavusi susitikimus su pastoracijos srityse veikiančiais centrų atstovais, Berlyno arkivyskupu ir generalvikaru. Buvo aplankyta pranciškonų organizuojama „Sriubos“ valgykla, istorinis kalėjimas, jėzuitų koordinuojamas Suaugusiųjų tikėjimo ugdymo centras, Katalikų mokslo akademija.

 

Šie susitikimai leidžia suprasti, kad Renovabis fondas ne tik remia veiklas, bet ir kviečia bendradarbiauti dalijantis savo patirtimi, taip pat geriau susipažįstant, kaip sielovadinė veikla vyksta kitų šalių Bažnyčiose, bei pristatant savo šalies pastoraciją.

Kauno arkivyskupijos Sielovados skyriaus informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune