Maldos vakare seminarijos bažnyčioje: per maldą esame apsaugoti ir palaiminti (2022 10 27)
Paskelbta: 2022-10-31 14:10:14

Spalio 27-osios maldos vakaras Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje prasidėjo šlovinimo malda, o prieš ją kunigas Rastislavas Dluhý priminė ištrauką iš Laiško efeziečiams, kurioje apaštalas Paulius bent du kartus kviečia visus apsiginkluoti Dievo ginklais, pasiimti tikėjimo skydą, išgelbėjimo šalmą, Dievo Žodžio kalaviją (plg. Ef 6, 10–20). Todėl ir per šlovinimą  pakviesta kovoti maldos kovą už savo vyskupiją, bendruomenes, parapijas, visus jose tarnaujančius. Maldos metu žmonės buvo pakviesti ateiti į priekį ir uždegti žvakelę, kuri būtų kaip ženklas, kad jų bendruomenė, parapija, maldos grupė Dievo malonės dėka gali būti šviesos ženklu šiam pasauliui.

Tą vakarą susirinkusieji maldoje, kuriai vadovavo Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, buvo pakviesti pažvelgti į savo širdis, išpažinti Jėzų mūsų praeities, dabarties ir ateities Viešpačiu. Mes kiekvienas kovojame kovą, ir malda yra kaip stovėjimas ant miesto mūrų tada, kai priešas nori sugriauti tai, kas mums brangu, mūsų bendruomenes, mūsų gyvenimus. Šią kovą  kovojame sąmoningai, tęsė kunigas Rastislavas, ir per maldą, ir per sakramentus. Per bendruomeninę maldą esame apsaugoti ir palaiminti.

Antrojoje šlovinimo laiko dalyje, kaip įprasta, melsta Dievo artumo labiausiai jo reikalingiems šiame laike, ypač priklausomiems asmenims, už mūsų širdis, už parapijas, vyskupiją, Bažnyčią Lietuvoje ir pasaulyje. Prisiminti ganytojai: popiežius Pranciškus, vyskupai, kunigai bei visi tarnaujantys parapijose ir mieste. Melstasi ir prašyta Dievo malonės – naujų dvasinių pašaukimų.

 

Maldos pabaigoje kaip regimas ženklas už tuos, kuriems sunku patiems žengti žingsnį link Viešpaties, buvo pakviesta ateiti arčiau ir taip pat uždegti žvakutę, asmeniškai savo maldoje atnešant to žmogaus poreikius. Pabaigoje kunigas Peteris Hertelis palaimino visus Švenčiausiuoju Sakramentu.

Tokie maldos vakarai, pavadinti „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“ už miestą ir arkivyskupiją, į kuriuos kviečia Misijų mokyklos komanda, tėvai redemptoristai ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, jau beveik dešimt metų vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje.

Laukiame visų ateinant lapkričio 24 dieną su savo ir viso miesto bei arkivyskupijos skausmais bei džiaugsmais. Tai dar viena galimybė mums pavieniui, taip pat ir įvairioms bendruomenėms stoti Viešpaties akivaizdoje ir atnešti Jam visa, kas mums brangu. 

Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės informacija

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune