Broliai redemptoristai pasaulyje ir Lietuvoje mini kongregacijos įkūrimo 290-ąsias metines (2022 11 09)
Paskelbta: 2022-11-09 19:34:34

Lapkričio 9 d. broliai redemptoristai pasaulyje ir Lietuvoje švenčia 290-ąsias Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacijos įkūrimo metines.

Daugiau nei prieš ketverius metus iš Slovakijos į Lietuvą atvykę kunigai redemptoristai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertelis šiuo metu atlieka kapelionų tarnystę Vytauto Didžiojo universitete ir kalėjime Pravieniškėse. Jie taip pat darbuojasi Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovadoje, o gegužę pradėjo vykdyti ir svarbiausią savo veiklą – vesti parapijų misijas visoje Lietuvoje. Be to, spalio 28–30 d. jie drauge su „Gailestingumo versmės“ bendruomenės narėmis Vilma Gertrūda Karveliene ir seserimi kazimieriete Dovyda Milda Jaugelyte Šv. Klemenso Romiečio parapijoje Helsingborge, Švedijoje, vedė rekolekcijos čia gyvenantiems lietuviams.

Misijos Ukmergėje (nuotr. Ukmergės Švč. Trejybės parapijos)

„Dėkojame Dievui už šios kongregacijos įkūrėją šv. Alfonsą Mariją Liguorį, kuris išgirdo Atpirkėjo kvietimą skelbti Gerąją Naujieną labiausiai apleistiesiems bei vargšams. Šv. Alfonsas buvo paskelbtas šventuoju 1839 m., Bažnyčios daktaru – 1871 m., nuodėmklausių ir moralės teologų globėju – 1950 m.

Redemptoristai misionieriai tęsia šv. Alfonso Marijos Liguorio charizmą Bažnyčioje ir visuomenėje. Redemptoristų gyvenimo bet misijos centrą geriausiai apibūdina 20-asis redemptoristų Konstitucijos straipsnis: „Stiprūs tikėjimu, džiaugsmingi viltimi, degantys meile, liepsnojantys uolumu, nuolankia širdimi ir atkaklia malda, redemptoristai, kaip apaštalaujantys vyrai ir tikri Šventojo Alfonso mokiniai, seka Kristų Atpirkėją džiaugsmo kupinomis širdimis. Jie atsisako savęs ir yra visada pasirengę imtis to, kas reikalauja pastangų, dalyvauja Kristaus slėpinyje bei skelbia jį Evangelijos gyvenimo ir kalbos paprastumu, kad žmonėms atneštų atpirkimo apstybę.“

Be šv. Alfonso Marijos Liguorio, dar trys redemptoristai buvo paskelbti šventaisiais: šv. Gerardas Majela, šv. Klemensas Marija Hofbaueris ir šv. Jonas Neumanas. Dar bent penkiolika redemptoristų buvo paskelbti palaimintaisiais“, – sako tėvai redemptoristai, be to, ir pakviesdami su redemptoristų gyvenimu bei veikla plačiau susipažinti www.redemptoristai.lt

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune