Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas maldoje už Lietuvą ir Ukrainą Romoje (2022 11 19–20)
Paskelbta: 2022-11-20 22:27:31

Nuotrauka – vaticannews.va/lt

Lapkričio 19–20 d. Romoje paminėtos Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 100-osios metinės, melstasi už Lietuvą ir Ukrainą. Paminėjime dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Šia proga šeštadienio, lapkričio 19 d., popietę Popiežiškojoje Švč. Mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje aukotos šv. Mišios, kurioms vadovavo arkivyskupas Paulas R. Gallagheris, Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, ir  arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Arkivyskupas Paulas R. Gallagheris meldė Mariją, Salus populi romani, laiminti Lietuvą, kartu prisiminė karą Ukrainoje ir pavedė Ukrainos taiką Marijos Taikos Karalienės užtarimui.

Sekmadienį arkivyskupas Kęstutis Kėvalas taip pat vadovavo Kristaus Visatos Valdovo ir kartu ir Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos iškilmės šv. Mišioms, meldėsi prie šv. Juozapato Kuncevičiaus ir šv. Jono Pauliaus II kapų Šv. Petro bazilikoje.

Išsamų pranešimą kviečiame skaityti vaticannews.va/lt  

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune