Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenė šventė Pasaulinę jaunimo dieną Aušros Vartuose (2022 11 19)
Paskelbta: 2022-11-21 10:09:18

Lapkričio 19 d. 20 jaunų žmonių iš Jono Pauliaus II piligrimų centro vyko į Aušros Vartų atlaidus švęsti Pasaulinės jaunimo dienos išvakarių.

Programoje mūsų laukė šlovinimas drauge su ICHTUS grupe, svečio iš Londono Johno Pridmoreʼo liudijimas, Pasaulio jaunimo dienų, kurios kitų metų vasarą vyks Lisabonoje, pristatymas, pasidalijimai, dvasinį pokalbio ar išpažinties galimybė.

Džiaugiamės, kad Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenė turėjo galimybę šlovinti atlaidų jaunimo šv. Mišiose, kurios buvo švenčiamos Šv. Teresės bažnyčioje.

Vakarą užbaigėme bendra vakariene ir grupės BEATS koncertu. Išgyvenome gražią bendrystę su visais drauge keliavusiais ir su mūsų draugais iš Vilniaus arkivyskupijos akademinės sielovados bei Jaunimo centrų.

 

Jono Pauliaus II piligrimų centras

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune