Piligrimai Šventojoje Žemėje keliaujant Jėzaus pėdomis
Paskelbta: 2022-11-21 12:50:02

Lapkričio 9–16 d. 20-ies piligrimų grupė keliavo į Šventąją Žemę. Grupę lydėjo kunigas Artūras Kazlauskas.

Laikas Šventojoje Žemėje buvo tikrai ypatingas. Patyrėme didžiulį vietinių krikščionių svetingumą ir rūpestį Beit Jaloje – miestelyje, įsikūrusiame visai šalia Betliejaus. Kartu keliavome Jėzaus pėdomis – Nazarete, Kanoje, Kafarnaume, Galilėjoje, Jordano upėje, dykumoje ir, žinoma, Jeruzalėje.

Keliaudami po šias svarbias vietas, tarsi naujomis ausimis klausėmės Evangelijos istorijų. Kryžiaus kelias iki Golgotos, procesija su broliais pranciškonais, kasdienės šv. Mišios, dvasiniai pokalbiai ir impulsai kreipė širdis Dievop.

Dėkojame kiekvienam, kuris pasiryžo drauge leistis į šią nepamirštamą piligrimystę, ir už džiugią, kartu išgyventą bendrystę.

Jono Pauliaus II piligrimų centras

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune