Piligrimai Šventojoje Žemėje keliaujant Jėzaus pėdomis
Paskelbta: 2022-11-21 12:50:02

Lapkričio 9–16 d. 20-ies piligrimų grupė keliavo į Šventąją Žemę. Grupę lydėjo kunigas Artūras Kazlauskas.

Laikas Šventojoje Žemėje buvo tikrai ypatingas. Patyrėme didžiulį vietinių krikščionių svetingumą ir rūpestį Beit Jaloje – miestelyje, įsikūrusiame visai šalia Betliejaus. Kartu keliavome Jėzaus pėdomis – Nazarete, Kanoje, Kafarnaume, Galilėjoje, Jordano upėje, dykumoje ir, žinoma, Jeruzalėje.

Keliaudami po šias svarbias vietas, tarsi naujomis ausimis klausėmės Evangelijos istorijų. Kryžiaus kelias iki Golgotos, procesija su broliais pranciškonais, kasdienės šv. Mišios, dvasiniai pokalbiai ir impulsai kreipė širdis Dievop.

Dėkojame kiekvienam, kuris pasiryžo drauge leistis į šią nepamirštamą piligrimystę, ir už džiugią, kartu išgyventą bendrystę.

Jono Pauliaus II piligrimų centras

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune