Arkivyskupo padėkos malda su kurijos bendradarbiais (2022 11 24)
Paskelbta: 2022-11-24 19:25:09

Lapkričio 24-osios vidudienį kurijos koplyčioje su pačiais artimiausiais bendradarbiais Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dėkojo Dievui už vyskupo konsekracijos dešimtmetį.

„Naudoju šią progą padėkoti jums, mieli bendradarbiai, už jūsų laiką, pagalbą, kantrybę, atvirą žodį. Ačiū, kad dirbate su tikėjimu, jog viskas turi prasmę“, – kaip į sau brangią šeimą kreipėsi arkivyskupas Kęstutis į kurijos darbuotojus. Be kita, ganytojas atkreipė dėmesį į netikėtą sutapimą, jog Padėkos diena šiandien taip pat švenčiama JAV, kur įprasta būti šeimose ir ypatingu būdu ją džiaugsmingai švęsti.

Šv. Mišias kartu su arkivyskupu aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ ir arkivyskupo sekretorius bei kurijos vicekancleris kunigas Vincentas Lizdenis. Kurijos bendradarbiai ir tądien aktyviai dalyvavo liturgijoje skaitydami skaitinius, giedodami. Jie, be kita, vėliau dalijosi apie savo džiaugsmą darbo, tarnavimo aplinkoje turėti galimybę kasdien kartu rinktis koplyčioje, prie Eucharistijos stalo.

„Tai kurgi čia ta Geroji naujiena? Ar Viešpats atėjo mūsų nuliūdinti?“ – sakė arkivyskupas, trumpos homilijos pradžioje sugrįždamas prie paskelbtosios Evangelijos pagal Luką, kuri tądien kalbėjo apie Jeruzalės apsiaustį ir žlugimą (plg. Lk 21, 20–28).

Arkivyskupas nuotaikingai dalijosi, jog darbas kurijoje neretai būna beveik panašus į Jeruzalės apsupimą, kai  nuo pat ryto užgriūna reikalai, kurie ne visada būna džiaugsmingi, o dažniausiai nelengvi, spręstini.

Ir vis dėlto, ganytojo mintimi, kokią plačią vilties perspektyvą atveria Evangelijos žodžiai, jog „žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“. Tai keičia viską, tai leidžia į viską žvelgti su giedra, nesusitelkti į „dabartinį rūpestį“. Pakelti galvas, laisvintis, išsitiesti tiesoje...

„Žvelkime į Viešpaties mintį ir Jo teikiamą viltį ir dėkokime vieni už kitus“, – drąsino arkivyskupas Kęstutis savo žmones, o po šv. Mišių priėmė jų sveikinimus ir džiugiai sėdo su jais prie agapės stalo. Be kita, čia ir pasidalydamas apie jautrų ištikusį laiką ir reikalingus sprendimus, kai nebuvo lengva priimti skyrimą vyskupo tarnystei ir su tuo tenkančią atsakomybę. Tačiau ne vienas šiandien paliudytume: tikrai – tai, ką Viešpats sumano, visa išeina į gera Jo mylimiems žmonėms.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune