Maldos vakare seminarijos bažnyčioje: pakelkime galvas ir nebijokime (2022 11 24)
Paskelbta: 2022-11-25 10:05:06

Lapkričio 24 d. vakarą tyliai sklendžiant snaigėms Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyko šlovinimo malda už Kauno miestą, arkivyskupiją ir kiekvieną jos gyventoją „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“. Šiame laike stabtelėjus prie Švč. Sakramento bendroje maldoje jungėsi tiek giesmės, tiek išsakomos ar tylios širdžių intencijos.

Kunigas Rastislavas Dluhý drąsino nebijoti Kristaus atėjimo, o jo laukti ir džiaugtis. Net kai šiuo laiku matome daug baisių dalykų, daug skausmo aplink, nepasiduokime baimei. Drąsino pakelti galvas ir nebijoti, nes tai ženklas, kad jau esame arti.

Taip pat dalijosi, kad mūsų Dievas danguje yra šlovėje, su visomis žaizdomis šlovėje, tad ir mūsų skausmus ir žaizdas lai paliečia savo šlove. Čia žemėje Dievo bažnyčia gyvena išbandymuose ir skausmuose, tačiau tikėjime. Su Dievu mūsų ateitis pilna laimės ir džiaugsmo.

Į mylinčias Dievo rankas buvo patikėta visa Kauno arkivyskupija, mūsų ganytojas arkivyskupas, kunigai, diakonai ir seminaristai, taip pat visi tikintieji. Melstasi ir už valdžią, įstaigas ir visą Kauno miestą. Ypač malda lydėti tie, kurie kenčia, jaučia tuštumą, yra įkalinimo įstaigose, atskirtyje ar praradę viltį, kad Dievo gailestingumas pripildytų jų širdis ir sustiprintų pakilti bei gyventi gyvenimą apsčiai.

Kunigas Peteris Hertelis palydėjo į susitaikinimą su Dievu per Atgailos sakramentą. Šlovinimo maldai vadovavo kunigas Rastislavas Dluhý ir Misijų mokyklos komandos nariai. Pasitarnavo Kauno kunigų seminarijos seminaristai.

Tokie maldos vakarai, pavadinti „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“ už miestą ir arkivyskupiją, į kuriuos kviečia Misijų mokyklos komanda, tėvai redemptoristai ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, jau beveik dešimt metų vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje.

Kviečiame metams baigiantis – gruodžio 29 d. 18.30 val. susitikti Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje bendroje maldoje, kurioje Dievui galėtume patikėti slapčiausius savo širdies reikalus ir padėkas.

Misijų mokyklos informacija

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune