Advento metą sielovados bendradarbiai pradėjo ieškodami atsparumo krizėms ir stiprybės savo tarnystėms (2022 11 28–29)
Paskelbta: 2022-11-29 21:26:25

Advento metą savitai šiemet pradėjo būrelis Bažnyčios bendradarbių, kurie atsiliepė į pakvietimą iškart po pirmojo Advento sekmadienio dalyvauti seminare „Atsparumo samprata ir perdegimo prevencija“. Jį pagal Xpand Leadership Academy metodologiją vedė licencijuota Xpand lektorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė.

Seminare mokėmės iš gausiai bei vaizdžiai pateiktos medžiagos, iš dosnaus Vaidos pasidalijimo asmenine patirtimi, kaip ištvermingai nubėgti mums skirtas lenktynes (plg. Laišką žydams 12, 1) ir... kaip padėti sau krizėse, iššūkiuose, kaip pozityviai, kūrybiškai, be frustracijos, nevilties ir be nuleistų rankų žvelgti į savo gyvenimą, santykius su kitais, darbą. Ir ypač būti budriems ir atpažinti, kada tų jėgų jau visai nebetenkame ir jaučiamės ties išsekimo / perdegimo riba, kai mums pagelbėti jau netrukus galėtų tik klinikiniai specialistai.

„Atsparumas yra perdegimo prevencija, tad svarbu atpažinti, kur esame. Tai reiškia ir neleisti krizėse mūsų emocijoms užgožti loginio mąstymo ir sprendimų“, – sakė Vaida Spangelevičūtė-Kneižienė, išsamiai pasidalydama, kaip ugdytis emocinį stabilumą, realistišką optimizmą, gebėjimą spęsti problemas, pasitikėjimą savimi, dėkingumą, sveiką džiaugsmą ir... discipliną, kai žmogaus dvasią sustiprina ir tokie primirštami dalykai, kaip sportas, geras poilsis, maistas, tyla.

Renginys iš tiesų pranoko seminaro formatą. Jis ir vyko rekolekcijų namuose Trinapolyje, kur jo dalyviai svetingiausiai, kaip laukiami bičiuliai, buvo priimti namų direktorės Vilmos Barauskienės. Kartu su puikiu praktiniu mokymu buvo galima patirti kad ir trumpų rekolekcijų dvasią: čia mąstėme, dalijomės, meldėmės, stengėmės atvira širdimi priimti kitų pasidalytą brangią patirtį savo tarnystėms, savo pačių augimui.

Rekolekcijų namų koplyčioje švenčiant Eucharistiją jai vadovavęs Vilniaus arkivyskupijos kunigas, seminarijos vicerektorius Mindaugas Bernotavičius savo homilijoje patvirtino: taip, mūsų kelionėje gali būti ir tingumo, ir nusivylimų. Tačiau Adventas yra metas sąmoningai pagalvoti, kiek iš tiesų trokštame daugiau Kristaus šviesos savo gyvenime, kaip šimtininkas troško Viešpaties išgydymo savo tarnui (plg. Mt 8, 5–11). Tam reikia pagarbos Dievui, nes Jis vertas šlovės. Reikia nuolankumo, kad Dievas visa gali padaryti geriau nei mes. Reikia atskirti, kas yra tikroji mūsų gyvenimo šviesa. Iš čia kyla stiprybė judėti į priekį.

Seminaras „Atsparumo samprata ir perdegimo prevencija“ finansuojamas Renovabis fondo lėšomis. Jis dar bus rengiamas gruodžio 8–9 d. Kulautuvoje, jėzuitų rekolekcijų namuose. Ypač kviečiami tarnaujantys bažnytinėse organizacijose, parapijose ir bendruomenėse. Dar galima suspėti ir užsiregistruoti internetu  čia >>  (vietų skaičius ribotas).

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune