Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės rekolekcijos-gyvoji piligrimystė Šiluvoje (2022 12 04)
Paskelbta: 2022-12-06 21:04:30

„Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39)

Gruodžio 4 d. religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“, kuri tarnauja Jono Pauliaus II piligrimų centre jau daugelį metų, atliko Advento rekolekcijas pėsčiomis, žiediniu Gyvos piligrimystės maršrutu į Šiluvą.

Džiaugiamės, kad kartu paminėjome bendruomenės įkūrėjos Danguolės Lingienės gimtadienį; meldėmės, dalijomės ir išgyvenome gražią bendrystę. Už palydėjimą labai dėkojame arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ, o už šiltą ir be galo svetingą pasitikimą – Šiluvos piligrimų centrui.

Piligrimų informacija

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune