Kauno ir Raseinių jaunimas savęs pažinimo programoje „Mano kompasas“ (2022 12 02–03)
Paskelbta: 2022-12-07 10:07:24

Nuotraukos – D. Pranckevičiaus ir M. Juškytės

Gruodžio 2–3 d. jaunimas iš Kauno ir Raseinių dalyvavo pirmą kartą Pivašiūnuose surengtoje savęs pažinimo programoje – rekolekcijose „Mano kompasas“. Renginį organizavo Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados komanda.

Parą trukusi savęs pažinimo programa – rekolekcijos stengėsi įkvėpti jaunuolius drąsiai ieškoti savo gyvenimo krypties, geriau save pažinti bei išgirsti skirtingas pašaukimų istorijas.

Sužinota ir ką Dievas apie mus galvoja: „Sukūriau tave pagal savo paveikslą ir panašumą, ir matau, kad tai yra gera (plg. Pr 1, 27–31); Sukūriau tave truputėlį mažesnį(-ę) už angelus (Ps 8, 5). Pamilau tave amžina meile (Jn 31, 3). Tavo kūnas yra šventovė tavyje gyvenančios Šventosios Dvasios (1 Kor 6, 20). Tu esi pašauktas(-a) išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė tave iš tamsybių į savo nuostabią šviesą (1 Pt 2, 9).“

Dalyviai išgirdo įkvepiančius liudijimus. Mintautė Juškytė pasakojo apie Dievo meilę, Donatas Pranckevičius kalbėjo apie nuodėmę, Justas Bacevičius dalinosi savo troškimais, kunigas Liutauras Vilėniškis dalyviams pasakojo apie atsiliepimą į Dievo kvietimą – kunigystę, o Alfonso ir Gintarės Litvaičių šeima dalinosi apie atsiliepimą į Dievo kvietimą – santuoką.

Penktadienio naktį dalyviai susirinko į Pivašiūnų pakalnės koplyčią adoracijos. Tuo pat metu vyko šlovinimas, buvo galimybė nueiti užtarimo maldos, dvasinio pokalbio bei atlikti išpažintį.

Šeštadienį „Mano kompaso“ programą užbaigė šv. Mišios Pivašiūnų pakalnės Švč. Sakramento koplytėlėje, įdomu, kad paskutinį kartą šv. Mišios ten buvo aukotos dar tarpukariu! Tad dalyviai buvo išskirtiniai!

Po sočios vakarienės bei rekolekcijų aptarimo dalyviai atsisveikino ir snieguotais keliais patraukė link namų.
 

Skirmantė Javaitytė

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune