Kalėdų belaukiant – dovanos Kaunui ir jo žmonėms (2022 12 21)
Paskelbta: 2022-12-15 08:32:39

Nuotraukos – Misijų mokyklos, Domeikavos parapijos bei Gedimino Urbono

Advento metas, šiemet Kauno arkivyskupijai paženklintas ypač viltingu įvykiu – jauno kunigo Eligijaus Žakio šventimais, jau artina į šventąsias Kalėdas. Per trečiadieninius Susikaupimo vakarus arkikatedroje, per adventines rekolekcijas parapijose ir kitose bendruomenėse, per ypatingą malonės laiką keliaujame į šviesą, kurią šiam neramiam metui ir kartais išgąsdintai žmogaus širdžiai dovanoja Kristaus Gimimo Geroji naujiena. Šių švenčių laukiame melsdami Kauno arkivyskupijos bendruomenei ganytojo pasiūlyta bendra intencija: kad Kalėdos sustiprintų mūsų tikėjimą ir būtų įkvėpimas kitam žmogui dovanoti Kristaus artumą.

Artėjančių švenčių džiaugsmu norime dalytis su visa Kauno arkivyskupijos bendruomene ir visais kauniečiais bei miesto svečiais. Jiems skiriama arkivyskupo Kęstučio Kėvalo dovana – ypatingas koncertas, kuris gruodžio 21-osios, trečiadienio, vakarą 19 val. vyks Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Tą vakar šventovę sudrebins norvegų kompozitoriaus Toreʼo W. Aaso oratorija „Mesijas“. Ją atliks Kauno svečiai – jau dešimtmetį gyvuojantis Tauragės krašto gospelo choras „Gloria“ – pasak jo vadovės Rasos Levickaitės-Šerpytienės, mielų draugų būrys.

Šitokiu būdu, per galingą gospel muziką bus paskelbta Evangelija pagal Joną. Giesme, Šventojo Rašto tekstais, vaizdo įrašais bus papasakota žemiškoji Jėzaus istorija nuo pat gimimo Betliejuje.

Šis koncertas Kauno arkikatedroje vyks jau antrą kartą. Kai Tauragės krašto gospel choras gegužę atvyko giedoti pirmą kartą, bemaž į kiekvieną oratorijos „Mesijas“ epizodą klausytojai atsiliepdavo plojimais. Dėkingomis širdimis ir šį kartą laukiame „Glorios“ kalėdinio stebuklo, kuris, tikime, išsiskleis prieš akis šiuo ypatingu prieššventiniu metu gruodžio 21-osios vakarą arkikatedroje. Įėjimas visiems laisvas.

Gruodžio 22-osios vakarą, 19 val., arkikatedroje kalėdinį koncertą surengs Kauno sakralinė muzikos mokykla ir Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“.

Taip palydėti į Kalėdas, jas netrukus švęsime laisvai, taikiai savo namuose, šeimose, šalyje. Kūčių vakarą namuose ne vienas užsidegsime įsigytą Carito žvakelę ir maldoje būsime solidarūs su visais, kurie dabar kenčia vargą, neramumus, karus ir ypač Ukrainoje, jos tautos skausmo valandą (iš Lietuvos vyskupų 2022 m. adventinio laiško >> ).

Nepriteklių patiriantys kauniečiai Kūčių dieną tradiciškai bus pakviesti sėsti prie ganytojų palaiminto stalo Carito „Sriubos“ valgykloje.

Po Kūčių vakarienės žmonės laukiami Kauno (kaip ir kitose arkivyskupijos) bažnyčiose, kur vėlyvą vakarą bus švenčiama Kristus Gimimo vigilija, laiminamos prakartėlės. Šios dar vadinamosios Piemenėlių Mišios Kauno arkikatedroje bus švenčiamos 21 valandą. Kalėdinių pamaldų tvarkaraščius Kauno miesto bažnyčiose kviečiame žr. čia >>

Tuos, kurie švęs Kalėdas savo darbo vietose ar dėl kitų svarbių priežasčių turės likti namuose, skirsime tiesiogines pamaldų transliacijas iš Kauno arkikatedros bazilikos gruodžio 24 d. 21 val., gruodžio 25 d. 12 val.; o gruodžio 26 d. 12 val. iš Šiluvos bazilikos – per Delfi TV ir Kauno arkivyskupijos YouTube bei Facebook kanalais.

Be to, tradiciškai antrąją šv. Kalėdų dieną minėsime Kristaus Prisikėlimo bazilikos dedikavimo metines. Tądien 12 val. tiesioginė transliacija numatyta per LRT.

Nebijok, Marija, – šis padrąsinimas skiriamas ir mums“, – sako Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, drąsindamas mus, jog neturime gąsdintis savo tikėjimo ir gyvenimo prieblandų bei tamsumų, bet turime semtis šviesos savajai kelionei. Visi išbandymai vis dėlto baigiasi Kalėdomis, kai išgirstame nuostabų dangaus kareivijų šūksnį: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms.“

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune