Susikaupimo vakare su arkivyskupu – globėjų ir įtėvių šeimos (2022 12 14)
Paskelbta: 2022-12-15 12:55:27

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Tęsiantis Adventui ir Susikaupimo vakarams arkikatedroje gruodžio 14-ąją savo konferencijoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vėl iškėlė keletą krikščioniškojo gyvenimo aspektų, kad tikėjimo kelionėje taptume stipresni.

„Kurgi ta Dievo Karalystė, kurgi tas atgaivos šaltinis?“ – ne vienas susimąstome, kai mūsų gyvenimas vis greitėja, santykiai dėl skubos darosi lėkštesni. Kaip nepasiduoti piktojo užmačioms visokiais būdais atitraukti, trikdyti žmogaus ryšį su Dievu? Kaip, ganytojo mintimis, palaikyti savo gyvenimą toje tikrovėje, kurią Dievas mums nori dovanoti?

Arkivyskupas pasidalijo mintimis, kad šioje situacijoje būtina gaivinti maldos gyvenimą. Malda – tai vilties lavinimo mokykla, „tikėjimo šuolis“, kai iš liūdesio, nusiminimo, „pavargusios vilties“ nepaliaujame pasitikėti Dievu, jog viskas su Juo išeina į gera.

„Galbūt reikia peržvelgti, ar turiu maldos laiką savo gyvenime“, – ragino arkivyskupas ugdytis gerus įpročius, atkreipdamas dėmesį, jog ir depresinės nuotaikos gali būti kylančios iš neugdomo maldos gyvenimo, neįveikiant jos iššūkio. Jėzus rado maldai laiko, kurią skyrė Tėvui. Ir mums reikia apsisprendimo, širdies nuostatos nešti ramybę, kurią Dievas dovanoja per savo artumą.

Šv. Mišioms po Eucharistijos adoracijos valandėlės vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo arkikatedros klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, kunigas misionierius Kastytis Šulčius. Patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas bei patarnautojai iš Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės.

Sakydamas homiliją Evangelijos pagal Luką (7, 19–23) kontekste, arkivyskupas pabrėžė, jog tikėjimo naktis, abejonės, tamsa byloja ir apie mūsų tikrovę, kur patiriame nedarbą, ligas, netektis ir pan. Tačiau Dievas gali prakalbėti ir tamsoje, primindamas apie savo meilę mums.

Šį vakarą organizavo Kauno arkivyskupijos Caritas ir drauge švęsti Eucharistiją pakvietė tuos žmones, kurie iš širdies dosnumo tampa beglobių, apleistų, paliktų vaikų globėjais ar įtėviais, taip pat Carito Vaiko gerovės instituto bendradarbius bei savanorius. Jie atnašų procesijoje šį kartą kartu su duonos ir vyno atnašomis atnešė vaikų maldas.

Skelbdamas Visuotinius maldavimus, Caritas kvietė melstis, be kita, už šeimų pašaukimą apsispręsti ir tapti globėjais arba įtėviais ir sudaryti galimybę namų neturintiems vaikams augti visavertiškoje aplinkoje.

Į trečiadienių vakarų Mišių intencijas ir tą vakarą buvo įtraukti maldavimai už kenčiančius Ukrainos gyventojus, kurie pasiekia mūsų kraštą taip pat ir su vaikais ieškodami prieglosčio, kad gebėtume jiems atverti širdis ir namų duris.

„Dėkoju už vakaro maldą ypač Carito bendradarbiams, įsivaikinusioms, globojančioms šeimoms. Viešpats terengia mūsų širdis Kalėdoms. Dovanokime vieni kitiems šviesą šiame prieblandos laike, kad būtume stipresni Viešpaties, kuris mus pašaukė į šį gyvenimą, malonėje“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pakviesdamas į Susikaupimo vakarą bei sakralinius koncertus arkikatedroje kitą savaitę.

Gruodžio 21 d. 19 val. čia nuskambės „Glorios“ choro atliekama orarorija „Mesijas“, o gruodžio 22 d. 19 val., kalėdinį koncertą surengs Kauno sakralinė muzikos mokykla ir Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“. Plačiau >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune