Prieššventinį metą – ganytojų padėkos dirbantiems arkivyskupijos pastoracijos misijoje (2022 12 21)
Paskelbta: 2022-12-22 12:45:48

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės ir Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Pastoracijos misijoje – kaip viena didelė šeima

Gruodžio 21-ąją Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas arkivyskupijos kurijoje surengė šventinį priėmimą kurijos institucijoje bei kitose bažnytinėse organizacijoje dirbantiems žmonėms. Daugiau kaip šimtas jų susitiko su ganytojais agapėje, kur jau dalytasi artėjančių šventų Kalėdų džiaugsmu.

„Dėkojame jums už širdį, išmintį, dovanotą savo gyvenimo laiką dalyvaujant nuostabioje iniciatyvoje, kurią drauge vystome ir kartu svajojame, kaip Viešpaties artumą padovanoti mūsų broliams ir sesėms. Kalėdos – tai Dievo iniciatyva žengti į žmonių tarpą, tad mūsų užduotis – tęsti Kalėdų nuotykį, įkūnyti Dievo svajonę“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pavadindamas savo bendradarbius pastoracijos misijoje didele gražia šeima, dirbančia kaip viena komanda, ir šiltai padėkodamas visiems už matomus ir nematomus darbus, už maldas ir pastangas.

Ganytojų padalyti kalėdaičiai netrukus buvo laužomi dalijantis tarpusavyje pačiais šilčiausiais palinkėjimais artėjančioms šv. Kalėdoms ir naujiems Viešpaties metams, padėkojant vieni kitiems už metų bendrystę. Šie palinkėjimai užsitęsė, liudydami, kiek daug gražaus turime ir galime vieni kitiems pasakyti šitaip stabtelėję tarp lekiančių dienų ir darbų.

Po agapės kurijoje šventinis susitikimas tęsėsi susirinkus į Kauno arkikatedrą, kur tą vakarą arkivyskupas Kęstutis pasidalijo mintimis užbaigdamas adventinių rekolekcijų ciklą, vykusį čia Advento trečiadieniais.

Esame Kalėdų bendradarbiai

„Pavadinau šią konferencija tema „Ištverminga širdis ilgame kelyje su Viešpačiu“, – sakė arkivyskupas, kalbėdamas apie Viešpaties Kryžių, Jo savęs apiplėšimą. Jo įsikūnijimas – tai Dievo meilės įžengimas į mūsų tarpą, istoriją. Gavę tokią žinią, ir mes save turim „apiplėšti“. Padaryti gera kitam reiškia išeiti iš savęs. Jei tai pavyksta, gauname paguodą ir Dievo artumo patirtį. Padaryti gera – tai padrąsinti, pamokyti, veikti visuomeninėje, socialinėje, aplinkoje, netgi broliškai įspėti kitą iš meilės.

„Tokios dvasios Viešpats nori įlieti į mūsų širdis ir dabarties laiku, kuris ir šiandien yra prietemos“, – dalijosi arkivyskupas savo konferencijoje, ragindamas šauktis Dievo Dvasios ir būti vedamiems Jos keliais. Ragindamas melstis ir Ją atpažinti, būti atviriems Jai, nes tada tampame tikraisiais Kalėdų dalyviais, o Viešpats įsikūnijimas tęsiasi žmonijos istorijoje.

Vėliau drauge su arkivyskupu buvo adoruojamas Švenčiausiasis Sakramentas, o maldą lydėjo įkvepiantis ir anapus žmogaus mintis nešantis Laimos Botyrienės giedojimas.

Eucharistija ir dėkojimas

Švenčiamą Eucharistiją arkivyskupas ragino skirti maldai už sielovados bendradarbius ir už šeimas, kad visi taptų pilni Dievo Dvasios. 

Liturgijoje džiaugsmingai patarnavusios šeimos stiprino įspūdį, jog iš tiesų esame ir jaučiamės šeima Dievo akyse, prie garbinimo altoriaus ir kasdienybėje. Skaitinius skaitė Šeimos centro savanoris Martynas Asakavičius. Visuotinę maldą skelbė Rita ir Valentinas Kabašinskai, o atnašas nešė Šeimos centro darbuotojų šeimos. Prie altoriaus buvo atneštas ir 2023 m. kalendorius, Lietuvos šeimos centro išleistas su popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Amoris Laetitia“ mintimis kiekvienai dienai.

Nuostabus pasakojimas iš Evangelijos pagal Luką (1, 39–45) apie Marijos apsilankymą pas Elzbietą buvo arkivyskupo Kęstučio pasakytos homilijos centre. Marija apsisprendžia pasidalyti su giminaite Elzbieta brangia patirtimi ir džiaugsmu, nors galėjo sau pasilaikyti .

„Atsivertęs žmogus staiga ima matyti pasaulį kitomis akimis. Atsiranda visai kita logika, nei varžymasis, principai, net karai. Tie žmonės keičia pasaulį panašiai kaip Marija“, – sakė arkivyskupas.

„Tokios dieviškos logikos esam ir mes pakviesti skubiai iškeliauti iš savo patogumų ir pagalvoti apie kitą“, – be kita, sakė arkivyskupas, savo homilijoje atkreipdamas dėmesį į guodžiančią viltį, kuria mus maitina ir Elzbietos bei Marijos istorija, ir visas Šventasis Raštas, jog visos įtampos, nepasisekimai, net karai turi pabaigą.

Koncerto dovana

 

Pasibaigus Eucharistijai į Kalėdas ir į visų laukiantį džiaugsmą artino Tauragės choras „Gloria“, iš toli atvykęs į Kauną ir dovanojęs oratoriją „Mesijas“.

Tai buvo valandėlė dovanoto džiaugsmo naujai išgirsti Jėzaus istoriją nuo gimimo iki Prisikėlimo, naujai išgyventi Dievo žodį, kai tuo dalijasi degančios žmonių širdys ir balsai, ir naujai patikėti...

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune