Suskambo istorinis Kauno Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso varpas (2022 12 20)
Paskelbta: 2022-12-23 12:25:52

Kauno Švč. Trejybės bažnyčios, bernardinių vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso bernardinių vienuolyno varpinės bokšte suremontuotas naujai sutvirtintas XIX a. pabaigoje išlietas ir beveik 800 kg sveriantis varpas.

Šis Kaune, Rotušės a. 21, stovintis nacionalinio reikšmingumo kultūros paveldo objektas – unikalus statinių kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 39052) – susiformavo XVI a. - XX a. I p., restauruotas XX a. 7–9 dešimtmetyje. Varpų istorijas tiriančių istorikų ir menotyrininkų atliktų tyrimų duomenimis, bernardinių vienuolyno varpinėje buvo trys varpai, iš kurių iki šių dienų išliko vienas. Išlikęs varpas buvo išlietas Žemaičių kunigų seminarijos pastangomis ir lėšomis po 1863 m. sukilimo, iš kitų dviejų varpų. Ant varpo išlietas įrašas ,,Garbinu Dievą. Sušaukiu žmones. Surenku dvasininkus. Mirusius apraudu. Audras nuveju. Šventes papuošiu“. Po Pirmojo pasaulinio karo 1915 m. varpas buvo išvežtas į Maskvą ir saugomas Kremliaus arsenale. Vėliau, apie 1923 m., sugrąžintas į savo vietą ir išliko iki šių dienų kabantis ant tos pačios pakabos. Šis varpas ilgą laiką buvo nenaudojamas. Buvo susidėvėjusios jo pakabinimo konstrukcijos, varpo ašis tapo nestabili, išlinkusi, varpas negalėjo linguoti. Remonto metu varpo ašis buvo sutvirtinta, šerdies pakabinimo mazge susidėvėjusi oda pakeista nauja. Suremontuotas skambinimo mechanizmas.

Visą Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos informaciją plačiau kviečiame žr. www.kpd.lt >> 
 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune