Kalėdų aštuondienyje – malda už prisiimančius Bažnyčios misiją ugdyti jaunimą (2022 12 28)
Paskelbta: 2022-12-29 11:57:50

Nuotraukos – KAIT

Šventų Kalėdų aštuondienis Kauno arkikatedroje tęsiasi su gausiai šeimų, vaikų lankoma prakartėle, kalėdiškai išpuošta šventovės erdve, o gruodžio 28-ąją čia į trečiadienio maldą arkivyskupo kvietimu rinkosi tikybos mokytojai ir katechetai.

Bažnyčios misiją mokyti tikėjimo prisiimantieji ar ją organizuojantieji dalijosi mąstymų mintimis priešais išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą, o vėliau šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo arkivyskupo sekretorius kunigas Vincentas Lizdenis. Kalėdinėmis giesmėmis džiugino Miglė Lipavičienė.

Homilijoje kunigas Vincentas atkreipė dėmesį į įstabius Šventojo Rašto žodžius iš Pirmojo Jono laiško (1 Jn 1, 5): „Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės.“

„Piktasis veikėjas“, pasak kunigo Vincento, labiausiai nori sumenkinti, sunaikinti mūsų tikėjimo šviesą. Mes klumpame Dievo atžvilgiu, kai matome pasaulio neatitikimus, žiaurumus, pamiršdami, jog visas kančias Jėzus perkeičia ir įprasmina.

Šią ketvirtąją Kalėdų dieną Bažnyčiai švenčiant Nekaltuosius Vaikelius, Erodo išžudytus Betliejaus apylinkėse Jėzaus gimimo laikais, kunigas Vincentas sakė:„Jie, pirmieji kankiniai, paguldė už Jėzų galvas, Jo nepažinoję. Mes lig šiol nesugebame apginti negimusios gyvybės, motinų. Tad esame kviečiami labai stipriai naudoti maldą kaip instrumentą kovoje už gyvybę.“

Mokytojai ir katechetai Visuotinėje maldoje kvietė, be kita, melstis už Bažnyčią, už jos liudijamą tikėjimo šviesą, už savo kolegas bei ugdomą jaunimą ir jo pasirinkimus.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune