Po Europos jaunimo naujamečio susitikimo Lietuvos piligrimai liudija: tai dovanojo daug vilties ir vidinio džiaugsmo
Paskelbta: 2023-01-03 19:37:47

Rostoke, Vokietijoje, vyko 45-asis Europos jaunimo susitikimas, organizuojamas Taizé bendruomenės brolių. Į jį drauge su Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centru vyko 44 jauni žmonės. Labai džiaugiamės, kad mus lydėjo kunigas Alexis Danilo.

Tai kasmet vykstantis jaunimo susitikimas metų pabaigoje, į kurį suvažiuoja jauni žmonės iš visos Europos – kad patirtų vietinės Bažnyčios svetingumą, tarpusavio bendrystę, liudytų savo tikėjimą, atrastų vietinės kultūros grožį, diskutuotų ir melstųsi už krikščionių vienybę bei taiką. Laikas Rostoke dovanojo daug vilties ir vidinio džiaugsmo. Kaip susitikime sakė Taizé bendruomenės vyresnysis brolis Alois, „šviesa naktyje, net mirguliuojanti kaip kelios žvakės, yra stipresnė už karo blogį ir bet kokį smurtą“. Šio susitikimo tema ir Taizé vyresniojo br. Alois žinutė 2023-iesiems (žr. PDF) buvo „Vidinis gyvenimas ir solidarumas“.

Sveikinimą susitikimo dalyviams popiežiaus vardu pasiuntė Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojas arkivyskupas Edgaras Peña Parra, žr. čia >>. 

„Tai buvo mano pirmasis Taizé žiemos susitikimas, todėl nelabai žinojau, ko tikėtis. Iš patirties keliaujant į Taizé kaimelį širdyje tvirtai žinojau, kad lūkesčių vežtis neverta – juk nesiveži pilnos kuprinės, kai nori parvežti lauktuvių. Taigi išvykau atvira širdimi ir kiekviename žingsnyje išgyvenau Dievo artumą ir meilę. Šeimoje, kuri mus priėmė, gyvenome 6 lietuviai, ir jau tą patį vakarą labai glaudžiai suartėjom. Jie mumis rūpinosi ir kas vakarą kantriai laukė, istorijos apie jų gyvenimą kaskart padarydavo įspūdį. Maldos metu patyriau neapsakomą ramybę ir džiaugsmą, nes pagaliau buvau ten, kur atsidurti svajojau bent 6 metus. Per lietuvių susitikimą, Mišių pabaigoje, mus lydėjęs kun. Alexis labai gražiai palinkėjo mums svajoti, o šalia jo buvęs br. Jean Marie mums pasakė: „Kai ši kelionė baigsis, tai neturi būti pabaiga. Tai tarsi dar vienas etapas, kuriuo turi tęsti savo kelionę drauge su Jėzumi." Ir, manau, šie du palinkėjimai skatina sekti Jėzaus pavyzdžiu, mylėti, pasitikėti Dievu ir Jo planu mums visiems“, – dalijosi piligrimė Karolina.

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune