Su dėkingumu Kauno arkivyskupijoje atsisveikinama su popiežiumi emeritu Benediktu XVI (2022 01 04)
Paskelbta: 2023-01-04 21:40:18

Nuotrauka – KAIT

Ties metų sandūra iš Vatikano pasaulį apskriejus žiniai, jog dangaus Tėvas į savo namus pasišaukė popiežių emeritą Benediktą XVI, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, arkikatedroje bazilikoje aukodamas Padėkos šv. Mišias už praėjusius metus, atkreipė dėmesį, jog Benedikto XVI iškeliavimas paskutinę metų dieną simboliškai byloja apie pilnatvę, išbaigtą laiką ir gyvenimą, žengimą per mirties slenkstį pas Tą, prie kurio visada glaudėsi ir į kurio bendrystę kvietė kitus.

Arkivyskupas Kęstutis tą vakarą pasidalijo popiežiaus Benedikto XVI mintimis iš homilijos, kurią jis pasakė užbaigdamas 2011 metus, gruodžio 31-ąją. Joje kalbėta apie prasmę, kurią gali suteikti žmogus savo gyvenimui, savo istorijai, tačiau visi prasmės atsakymai yra Kūdikio, gimusio Betliejuje, veide. Popiežius Benediktas tąkart priminė Kristaus mokinių uždavinį pažadinti kitų žmonių Dievo ilgesį, ragino suteikti naują gyvybę tikėjimui, o paskutinę metų dieną pabrėžė, jog Dieve turi baigtis paskutinė žmogaus, paskutinė laiko ir istorijos valanda.

Pasauliui atsisveikinant su popiežiumi emeritu Benediktu XVI, vienu garsiausių modernių laikų Bažnyčios vadovu, dvasininku, teologu ir biblistu, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas primena šio iškilaus asmens svarbiausius gyvenimo akcentus, nagrinėtas temas. „Tiesos bendradarbis, padovanojęs tikėjimo pažinimo džiaugsmą“, – taip pavadintą žinią paskelbė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kviečiame skaityti čia >>. 

Atsisveikinimo su Benediktu XVI Šv. Petro bazilikoje Romoje dienomis Kauno arkivyskupo K. Kėvalo paraginimu jis buvo minėtas pamaldose arkivyskupijos bažnyčiose, o šv. Mišios arkikatedroje buvo aukojamas sausio 4-osios vakarą.

„Dėkojame Dievui už švento gyvenimo popiežių, ilgą laiką ėjusį labai atsakingas pareigas Bažnyčioje. Dėkojame, kad jį turėjome, ir tikime, kad jis jau džiaugiasi Tėvo namuose“, – sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vadovavęs šv. Mišioms šia ypatinga proga.

Savo homilijoje vėliau kardinolas pasidalijo mintimis, kokius sielovadinius akcentus išskyrė popiežius Benediktas XVI, kai 2006 metais priėmė Vatikane Baltijos šalių, tarp ir jų Lietuvos, vyskupus apsilankymo ad limina Apostolorum proga. Šventasis Tėvas tada paragino drąsiai ginti gyvybę ir šeimą, rūpintis jaunimo, pašaukimų sielovada, kunigų ugdymu. Benediktas XVI tada sakė, jog Baltijos šalių visuomenėse, kur plinta sekuliarizmas ir vartotojiškumas, dar nėra užgijusios komunizmo padarytos žaizdos, ir drąsino vyskupus nenuilstamai skelbti Evangeliją.

Kardinolas S. Tamkevičius taip pat pristatė šv. Mišių dalyviams Benedikto XVI Dvasinį testamentą (parašytą 2006 m., po išrinkimo popiežiumi), pilną dėkingumo Dievui, savo Veido šviesa jį vedusiam per gyvenimą, ir ypač savo gimtojo Bavarijos krašto žmonėms.

Tą vakarą jaunimas, kaip įprasta pirmąjį mėnesio trečiadienį, susirinkęs į maldą arkikatedroje, buvo parengęs ir paskelbė visuotinius maldavimus, pakviesdamas melstis ir už mūsų popiežių Pranciškų, ir už popiežių emeritą Benediktą XVI dėkojant už jo gyvenimą ir prašant suteikti amžinosios šviesos spindesį savo Karalystėje.

Sausio 5 d., ketvirtadienį, 10.30 val. prasidės popiežiaus emerito Benedikto XVI laidotuvių šv. Mišios Švento Petro bazilikoje Romoje. Vyks LRT transliacija su lietuviškais komentarais.

Atsisveikinant su Benediktu XVI 10.30 val. visoje Lietuvoje 8 minutes skambės bažnyčių varpai, pagerbdami aštuonerius jo pontifikato metus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune