Tikybos mokytojams pristatyta atnaujinta katalikų tikybos bendroji programa (2022 01 05)
Paskelbta: 2023-01-10 09:38:12

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Sausio 5 d. Kauno arkivyskupijos bei kitų vyskupijų tikybos mokytojai gausiai susirinko į seminarą Kaune tema „Kas naujo atnaujintoje katalikų tikybos programoje. Nuo teorijos prie praktikos“.

Seminarą vedė Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė,  atnaujintos katalikų tikybos bendrosios programos viena iš rengėjų Danutė Kratukienė.

Lektorė išsamiai supažindino ugdytojus su naujausiomis švietimo tendencijomis bei konkrečiais pokyčiais katalikų tikybos programoje. Apibrėžė kompetencijomis grįsto mokymo paradigmą. Kvietė naujai atsakyti sau į klausimą, kokia yra mano, kaip tikybos mokytojo, misija, kas mane veda į priekį, kas uždega mano širdį liudyti Kristaus meilę savo mokiniams.

Dirbdami grupėse tikybos mokytojai turėjo galimybę dalytis savo patirtimi, lūkesčiais, įžvalgomis, kaip galėtų tinkamai pasiruošti katalikų tikybos programos atnaujintam turiniui įgyvendinti nelyginėse klasėse nuo 2023 m. rugsėjo. Jiems buvo skirtos namų užduotys susipažinti su atnaujinta programa ir pasižymėti kylančius klausimus.

Planuojami dar 3–4 šios itin aktualios tikybos mokytojams temos seminarai.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune