Malda už vienybę ir darną krikščionių bendruomenėse ir šeimose (2023 01 18)
Paskelbta: 2023-01-18 21:21:29

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

„Šiandien Bažnyčia pradeda Maldos už krikščionių vienybę savaitę, tad kartu melskimės, kad vienybė imtų viršų visose krikščionių bendruomenėse, kad suskilimai būtų įveikti Šventosios Dvasios galybe ir per krikščionių pastangas“, – sakė  arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sausio 18-ąją Kauno arkikatedroje, kur vadovavo vakaro Eucharistijai.

Arkivyskupo paraginimu šį vakarą malda buvo palydėti ir šeimoms tarnaujantys sielovados bendradarbiai, savanoriai, ir ypač pačios šeimos – kad jose vyrautų vienybė, darna, kad būtų sustiprintos ir tos šeimos, kurios patiria sunkių išbandymų.

Savo homilijoje komentuodamas Evangeliją pagal Morkų (Mk 3, 1–6) apie žmogaus su padžiūvusia ranka pagydymą, arkivyskupas atkreipė dėmesį į drąsą iškelti į centrą tai, kas yra „padžiūvę“ šeimų santykiuose – tai gali būti seniai neištarti žodžiai, neišspręstas sunkumas... Atidėti tai „kitam kartui“, ganytojo žodžiais, jau yra pralaimėjimas...

„Mums reikia drąsos Lietuvoje ir pasaulyje kalbant apie tai, kas yra šeima, kokia yra jos prigimtis, ir tai, ką Jėzus sakė apie šeimą kaip nesulaužomą ištikimybę. Mums reikia drąsos liudyti tą šeimos idealą, kurį Jėzus mums paliko“, – sakė arkivyskupas Kęstutis trečiadienio maldoje už šeimas ir su šeimomis.

Švenčiant Eucharistiją bendruomeniniuose maldavimuose visoms šeimoms prašyta tikėjimo malonės, o karo audrų atskirtoms ukrainiečių šeimoms, kurios šiandien netenka savo namų, artimųjų, – sulaukti konkrečios pagalbos bei atjautos.

Liturgijoje talkino Šeimos centro darbuotojai ir savanoriai.

Sausio 25-ąją Kauno arkikatedroje melsimės už jaunimo tikėjimo ugdytojus.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune