Kauno arkikatedroje nuskambėjo Juozo Naujalio sakralinė muzika – atrastieji motetai (2023 02 05)
Paskelbta: 2023-02-07 18:31:37

Nuotraukos – Juozo Kamensko

Sekmadienį, vasario 5 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje, gausiai dalyvaujant klausytojams, nuskambėjo dviejų talentingų jaunų chorų ir jų vadovų atgaivinta ilgamečio arkikatedros vargonininko, žymaus kompozitoriaus Juozo Naujalio kūryba – prieš dvejus metus atrasti ligi tol buvę nežinomi jo motetai.

Programą „Juozas Naujalis. Atrastieji motetai“ atliko mišrusis jaunimo choras „Exaudi“, jo meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos choras, vadovė Živilė Stonytė-Tamaševičienė. Vargonavo Dalia Jatautaitė.

„Kauno arkikatedroje bazilikoje J. Naujalis vargonavo, vadovavo chorams ir kūrė daugiau kaip 40 metų, tad šį vakarą skambėję sakralinės muzikos kūriniai, kaip sakė įžangos žodį taręs klierikas Linas Braukyla, „sugrįžo į ten, kur buvo gimę“. Chorinę programą papuošė vargonininkės Dalios Jatautaitės muzikavimas, leidęs pasigėrėti unikaliu arkikatedros vargonų skambesiu“, – dalijosi po koncerto „Exaudi“ feisbuko paskyroje, kartu padėkodami už šiltą priėmimą arkikatedros klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui ir Kauno religinės muzikos centrui.

Renginyje buvo galima įsigyti  CD kompaktinių plokštelių „Juozas Naujalis. Atrastieji motetai“, kurių leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir AGATA.

Abu chorai vėliau giedojo sekmadienio vakaro šv. Mišiose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune