Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Carito veiklos perspektyvos parapijose (2023 02 07)
Paskelbta: 2023-02-08 11:18:20

Vasario 7 d. Kauno arkivyskupijos Carito būstinėje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija dėl Carito veiklos perspektyvų miesto parapijose. Konferencijoje pirmininkavo monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius, sekretorius kunigas Nerijus Pipiras. Dalyvavo Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas, direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė, koordinatorė Kristina Bajarūnaitė, Kauno miesto parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai.

Po bendros maldos buvo apžvelgta vykdoma karitatyvinė veikla Kauno mieste.

Visų parapijų veikla yra skirtinga ir prisitaikiusi prie bendruomenės poreikių. Iš parapijos vadovų tikimasi dėmesingumo ir reagavimo atsiliepiant į besikeičiančius poreikius. Šiuo metu pastangos skiriamos pasyviai veiklai – labdarai surinkti ir išdalyti, tačiau to nepakanka.

Aptarti ateities planai: telkti karitatyvinę veiklą parapijose, mokyti atsakingus asmenis teikti įvairią pagalbą, motyvuoti atsakomybę prisiimančius žmones atlygiu, skatinti bendradarbiavimą su savivaldybe ir koordinuoti savanorius. Planai aptarti diskusijoje.

Kauno I dekanato informacija,
parengė referentė Ieva Kuodienė

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune