Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Carito veiklos perspektyvos parapijose (2023 02 07)
Paskelbta: 2023-02-08 11:18:20

Vasario 7 d. Kauno arkivyskupijos Carito būstinėje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija dėl Carito veiklos perspektyvų miesto parapijose. Konferencijoje pirmininkavo monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius, sekretorius kunigas Nerijus Pipiras. Dalyvavo Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas, direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė, koordinatorė Kristina Bajarūnaitė, Kauno miesto parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai.

Po bendros maldos buvo apžvelgta vykdoma karitatyvinė veikla Kauno mieste.

Visų parapijų veikla yra skirtinga ir prisitaikiusi prie bendruomenės poreikių. Iš parapijos vadovų tikimasi dėmesingumo ir reagavimo atsiliepiant į besikeičiančius poreikius. Šiuo metu pastangos skiriamos pasyviai veiklai – labdarai surinkti ir išdalyti, tačiau to nepakanka.

Aptarti ateities planai: telkti karitatyvinę veiklą parapijose, mokyti atsakingus asmenis teikti įvairią pagalbą, motyvuoti atsakomybę prisiimančius žmones atlygiu, skatinti bendradarbiavimą su savivaldybe ir koordinuoti savanorius. Planai aptarti diskusijoje.

Kauno I dekanato informacija,
parengė referentė Ieva Kuodienė

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune