Malda su Caritu, tarnaujančiu nuo blogio nukenčiantiems žmonėms (2023 02 08)
Paskelbta: 2023-02-10 09:16:19

Nuotraukos – arkivyskupijos Carito

Antrąjį vasario trečiadienį Kauno arkikatedroje arkivyskupo kvietimu meldėmės karitatyvinės misijos bendradarbių ir epilepsijos paliestų žmonių intencijomis. Taip pat kartu su Visuotine Bažnyčia minėjome Pasaulinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną. Vasario 8-ąją visame pasaulyje maldoje prisimenami milijonai nukentėjusiųjų ir kenčiančių nuo prekybos žmonėmis: išnaudojamų prostitucijai, darbui vergiškomis sąlygomis, vaikų pornografijai, organų donorystei, surogatinei motinystei ir kitokiai žmogaus orumą trypiančiai vergijai.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, be kita, atkreipė dėmesį, jog piktosios jėgos, kai yra suirutė pasaulyje, taip pat ir žmonių išnaudojimas, pasireiškia dar stipriau. Žmonių orumui apginti, apsaugoti nuo pavergimo tarnauja ir Caritas per Šv. Mortos grupę, veikiančią nuo 2014 metų. Šia proga arkivyskupas padėkojo Carito bendradarbiams, savanoriams už visokeriopą pagalbą nuo blogio nukenčiantiems.

Maldos vakare dalyvavo Carito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro komanda ir lankytojai. Po šv. Mišių šio centro atstovai besidomintiems epilepsijos tema dovanojo „MOSES“ darbo knygas (jose pateikiama epilepsija sergančiųjų ir jų artimųjų švietimo modulinė programa, sudaryta vadovaujantis „visa apimančios globos“ (angl. comprehensive care) koncepcija, paremta požiūriu, kad epilepsijos būseną sudaro ne tik priepuoliai, bet ir psichinė bei socialinė žmogaus gyvenimo situacija). 

Dėkojame Beatričei, Gustui ir Austėjai už giesmes bei visiems, kurie meldėsi kartu.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

 

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune