Šventinės savaitės pradžią ženklino malda už Lietuvą Šiluvoje (2023 02 13)
Paskelbta: 2023-02-13 18:52:41

Vasario 13-ąją, pirmadienį, piligriminė šventovė Šiluvoje jau sualsavo valstybės laisvės džiaugsmu. Marijos diena Šiluvoje simboliškai ženklino prasidėjusią šventinę savaitę, kai visai netrukus švęsime Valstybės atkūrimo 105-ąsias metines.

Iškilmėms Šiluvos bazilikoje vadovavęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas paragino šią dieną melsti Mergelės Marijos užtarimo laisvės ir taikos reikalui mūsų Tėvynėje, tačiau labiausiai prisiminti ir brolius bei seseris ukrainiečius, kurie kaunasi Ukrainoje.

Katechezė apie karališką parapijų bendruomenių misiją

Prieš iškilmingas pamaldas katechezę sakęs Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonas kunigas Emilis Vasiliauskas atkreipė dėmesį, jog vasarį popiežius Pranciškus kviečia melstis už parapijas, kad jos vis labiau taptų tikėjimo ir brolybės bendruomenėmis, atviromis žmonėms, kuriems reikia pagalbos.

Pasak kunigo Emilio, parapijos yra būdas Bažnyčiai būti bendruomene, savo malda ir veikimu liudijančia pasauliui Dievo artumą. Bendruomenės savo misiją atpažįsta Jėzaus Asmenyje. Mes per Krikštą irgi gauname pašaukimą būti kunigais, pranašais ir karaliais. Karališka misija – tai pasirūpinti tais, kuriems reikia pagalbos. Tačiau svarbiausias bažnytinės bendruomenės veikimo tikslas yra padėti žmogui susitikti su Jėzumi, kad būtų išgelbėtas.

„Dievas mumis, silpnais žmonėmis, labai pasitiki“, – kalbėjo kunigas Emilis, paliudydamas iš savo parapijos gyvenimo, kaip silpnumas tapo privalumu. Didesnės patalpos rinktis parapijoje trūkumas padėjo patiems išeiti pas žmones. Taip maldos grupelės atsirado bendrabutyje, mokykloje. Katechezės mintimi, Dievas mus pasirinko, tad tai teikia ramybę ir skatina pastangas veikti.

Iškilmių Eucharistija ir homilija: Kainas vis dar gyvena mumyse

Po piligrimų Rožinio maldos su arkivyskupu Kęstučiu Eucharistijos liturgiją koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir grupė kunigų. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Homiliją pasakęs arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį į skaitiniuose girdėtą Kaino ir Abelio istoriją: be gėrio pasirinkimo gyvenimo rūmui gresia tik sugriuvimas. Kito nepaisymas veda į susinaikinimą.

„Kainas vis dar gyvena mumyse“, – sakė arkivyskupas L.Virbalas, atkreipdamas dėmesį, kiek daug patyčių, kitų niekinimo, savo valios kitiems primetimo pastebime iš viešosios erdvės. Kitas žmogus juk gali kitaip matyti, kitaip organizuoti savo gyvenimą, veikti pagal savo sąžinę. Kodėl jaučiame neapykantą kitiems? Kodėl kyla smurtas, nemeilė, nepakantamumas, pavydas? Turime būti geresni ir nugalėti blogį gerumu.

„Viešpats turi savo planą prieš mirtį ir blogį. Atverkime savo širdis šiai Dievo pergalei, su meile priimtos kančios pergalei, kad iš tiesų triumfuotų gėris“, – kalbėjo homiliją užbaigdamas arkivyskupas Lionginas.

Malda už Lietuvą tęsis Kaune

Šią dieną Šiluvos bazilikoje melstasi ir už Bažnyčią, kad jai Šventoji Dvasia per Sinodą duotų naują kelią. Maldavimuose, be kita, Dievo pagalbos prašyta Lietuvos valstybės vadovams bei politikams, kad jie gintų žmogiškąjį orumą ir teisingumą.

Už Lietuvą, taiką Ukrainoje ir pasaulyje malda tęsis ir rytoj. Vasario 14-osios vakarą Kauno arkikatedroje bazilikoje prasidės Švč. Sakramento adoracijos malda, kuri 40 valandų tęsis iki Vasario 16-osios. Vasario 16-ąją tradiciškai iškilmingos šv. Mišios 10 val. bus švenčiamos Lietuvos laisvės simboliu tituluojamoje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune