Kauno piligrimai – didžiosiose Romos šventovėse (2023 02 06–11)
Paskelbta: 2023-02-14 10:08:46

„Atlikęs tuos darbus, Paulius, Dvasios skatinamas, nusprendė per Makedoniją ir Achają keliauti į Jeruzalę. Aplankęs šiuos kraštus, — sakė jis, — aš turiu pamatyti ir Romą.“ (Apd 19, 21)


Vasario 6–11 d. 20 piligrimų grupė, lydima kunigo Artūro Kazlausko, keliavo į piligrimystę Romoje.

Labai džiaugiamės aplankę keturias didžiąsias bazilikas – Šv. Jono baziliką Laterane, Didžiąją Švč. Mergelės Marijos baziliką, Šv. Petro baziliką Vatikane bei Šv. Pauliaus baziliką. Kiekviena bazilika turi ypatingą reikšmę ir liudija mums apie krikščionybės ištakas, apaštalus ir Švč. Mergelę Mariją. Apsilankymas ir šv. Mišių šventimas šiose vietose buvo labai ypatingas ir dovanojo galimybę geriau pažinti savo tikėjimą.

Turėjome galimybę dalyvauti ir bendrojoje audiencijoje su popiežiumi Pranciškumi, kurioje jis dalijosi apie savo kelionę Afrikoje. Popiežius priminė, kad per vizitą Konge kreipėsi į viso pasaulio tautų bendruomenę ir prašė nutraukti Afrikos išnaudojimą, siekti taikos ir susitaikymo, taip pat padrąsino krikščionių bendruomenę, kurios didelė dalis yra jauni žmonės, būti vilties ir atsinaujinimo pradu visos savo tautos labui.

Be to, atradome Romos grožį, kultūrą, taip pat ir vietinę lietuvių bendruomenę. Esame dėkingi už šiltą priėmimą Romoje besidarbuojantiems arkivyskupui Rolandui Makrickui bei kunigui Audriui Arštikaičiui.

Galiausiai esame be galo dėkingi visiems drauge keliavusiems piligrimams už atviras širdis, kunigui Artūrui Kazlauskui už išmintį, bendrystę bei patarnavimus ir Dievui už globą bei artumą.

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune