Malda arkikatedroje už taiką, šeimas ir Lietuvą – didžiąją mūsų šeimą (2023 02 15)
Paskelbta: 2023-02-16 21:47:30

Šventiškai išpuoštoje Kauno arkikatedroje nuo vasario 14-osios vakaro iki vasario 16-osios rytmečio tęsėsi parapijų bei kitų bendruomenių maldos budėjimas drauge su „Marijos radiju“ prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento už taiką Lietuvoje, kur šiandien ja džiaugiamės ir už ją dėkojame, už taiką Ukrainoje, kur taikos ir laisvės viltis nenugalima, už taiką pasaulyje, kuris kaskart išgyvena taikos trapumą.

„Viešpatie, dovanok taiką mūsų širdims, kad ją gebėtume dovanoti pasauliui“, – sakė kunigas Vincentas Lizdenis, vasario 15-osios vakare vadovavęs šv. Mišioms su šeimomis arkivyskupo kvietimu.

Pasak kunigo Vincento, melsdami taikos stebuklo, vis dėlto turime pagundą galvoti, jog kažkas kitas tą taiką turėtų atkurti: žudikas – turėtų liautis, o turintis galią – jį sudrausminti.

Tačiau taiką pirmiausia reikia atrasti savo širdyse, nors tai būtų ir sunku. Juk sunku priimti, kad ne visada ir ne visur esame tiesos bendradarbiai – nuo smulkmenų iki didesnių dalykų. Išgyvename skilimą, ši mūsų negalia ateina iš nuodėmės. Tad svarbiausia – širdies nusiteikimas, asmeninis, tikras susitikimas su Dievu, pasitikėjimas Juo.

Vasario 15-osios maldą už mūsų šeimų šeimą – tėvynę Lietuvą ir ypač už jos šeimas, už jų meilės ir ištikimybės liudijimą organizavo arkivyskupijos Šeimos centras. Giedojo Alvina, Vilius ir Ignas Kavaliūnai,

Po šv. Mišių arkikatedros klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius parapijos namuose susitiko su sužadėtinių grupe pokalbio apie Santuokos sakramento ir šv. Mišių prasmę.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune