Skelbti ir liudyti Gerąją naujieną rengėsi naujas Misijų mokyklos kursas
Paskelbta: 2023-02-17 12:22:08

Penktasis Kauno arkivyskupijos Misijų mokyklos kursas šių metų vasarį prasidėjo su beveik 50 žmonių, susirinkusių iš šešių Lietuvos vyskupijų. Šiais metais vėl galėjome pasidžiaugti gausiu dalyvių skaičiumi. Be to, į Misijų mokyklos programą įsitraukė keturios šeimos, taip pat seminaristai. Džiugina ir stipriai pagausėjusi Misijų mokyklos komanda, kuri rūpinosi ne tik organizaciniais klausimais, bet ir dalijosi savo liudijimais.

Naują kursą pradėjome su Noeliu Chircopu, jau kelis dešimtmečius tarnaujančiu tarptautinėse evangelizacijos misijose. Noelis Chircopas yra Maltoje gimęs nuolatinis misionierius, dirbantis Pasaulinės evangelizacijos institute – ICPE misijoje, todėl jo patirtis, mokymai ir asmeninis liudijimas buvo padrąsinimas Misijų mokyklos dalyviams.

Pirmasis savaitgalis „Sprogimas, keičiantis pasaulį“ buvo skirtas kerigmos, pradžios ir pagrindo, be kurio neįmanoma eiti į misijas, temai. Penktadienio vakare pradedantiems Misijų mokyklos kursą jos vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pristatė mokyklos veiklą ir tikslą, pabrėždama, jog visi pakrikštytieji esame kviečiami į Bažnyčios misiją. Vėliau apie svarbą skelbti ir liudyti Kristų šių dienų pasaulyje kalbėjo Noelis Chircopas.

Šeštadienio ryto tema apie kūriniją ir Kūrėjo meilę mums vedė prie tolesnių pagrindinės kerigmos žinios punktų. Esame sukurti, mylimi, paliesti nuodėmės, bet Jėzaus išgelbėti. Tad  reikia mūsų atsako – apsisprendimo už Jėzų kaip Gelbėtoją ir savo gyvenimo Viešpatį.

Šeštadienio šv. Mišias šventėme Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, kur joms vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kunigas Vincentas Lizdenis, sakydamas homiliją, priminė, kad nesame tinkami skelbti Gerąją naujieną, bet Dievas veikia per mūsų silpnumus ir žaizdas (kartu su Bažnyčia tądien minėjome ir Lurdo Mergelę Mariją bei Pasaulinę ligonių dieną).

Šeštadienio vakare maldos metu buvome kviečiami artėti prie Viešpaties, leisti Jam mus keisti ir vesti. Sekmadienį susitikimas baigėsi šv. Mišiomis, kurioms vadovavo tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhy ir Peteris Hertelis.

Antrasis Misijų mokyklos susitikimas kovo 31 – balandžio 2 d. bus skirtas Šventosios Dvasios temai su misionieriais Michele ir Peteriu Moranais iš evangelizacinės „Sion“ bendruomenės Anglijoje.

Kovo 30 d., paskutinį mėnesio ketvirtadienį, bus galimybė visiems drauge melstis su šiais misionieriais Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, Maldos ir šlovinimo vakare „Jei tiki, kad Dievas gali...“ (pradžia 18.30 val.)

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir rėmusiems malda bei Renew Ministries už finansinę paramą.

Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės informacija

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune