Šventiniame jaunimo vakare – apie krikščionį ir politiką (2023 02 16)
Paskelbta: 2023-02-20 20:57:21

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Ypatingą Vasario 16-osios dieną nepaprastas vakaras vyko arkivyskupijos Jaunimo centre. Kartu su Ateitininkų federacijos pirmininku Vyčiu Turoniu lukštenome klausimą apie krikščionio ir politikos santykį.

Vytis dalijosi:

„Kas yra vertybė, kurią šiandien gina ukrainiečiai? Tai Laisvė. Šeimos. Orumas. Teritorija. Tautiškumas ir namai.  Nepriklausomybė. Tikėjimo laisvė. Gyvybė. Taip, nekaltų žmonių gyvybės! Taigi, laisvoje valstybėje visi šie dalykai, kuriuos tik ką pasakėte, yra ginami. O politikos esmė – kad visi šie išvardyti gėriai būtų prieinami.

Artėja rinkimai, kurie dažnai pavadinami demokratijos išbandymu. Aš kritiškai vertinu šį teiginį. Demokratijos ir pilietiškumo išbandymas yra kiekviena diena, kurioje gyvename. Kai jūs nueinate į mokyklą, universitetą ar darbą – išgyvenate dieną kaip laisvi ar kaip vergai savo ydų, blogų įpročių ir aistrų? Tai lemia, kokia bus valstybė. Nes laisvą valstybę gali sukurti tik laisvi žmonės. Štai kodėl krikščionys yra labai reikalingi valstybei. Nes krikščionys daug laiko praleidžia ugdydami dorybes. Pavyzdžiui, nevogti ir nesakyti netiesos. Tikėtina, kad jeigu jūs meluojate, tai ir pakliuvę į politiką toliau meluotumėte. Arba jei vagiate – tikėtina, kad ir politikoje jūs vogtumėte.“

Tikras lobis – malda palydėję Jeronimas ir Eglė Serebrinskai; malda užtarusi bendruomenė „Gailestingumo versmė“; maldai ginklus įdavę kunigai Andrzejus Biniekas OFM Cap., Eligijus Žakys ir Rastislavas Dluhý CSsR; maldoje klausiusi sesuo vienuolė Inga Rukaitė FMA. Nuoširdžus mūsų ačiū Jums, bendražygiai!


Monika Žydeliūnaitė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune