Kauno arkikatedroje įrašyti katechumenai, priimsiantys įkrikščioninimo sakramentus per šių metų Velykas (2023 02 26)
Paskelbta: 2023-02-26 20:50:03

Nuotrauka – iš vaizdo įrašo

Vasario 26 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant pirmojo Gavėnios sekmadienio Eucharistiją vyko katechumenų vardų įrašymo apeigos.

Daugiau kaip dvidešimt vyrų ir moterų, kurie dalyvavo katechumenate Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnyboje, keliose Kauno, Jonavos, Kėdainių parapijose bei Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) rektorate, viešai patvirtino savo norą ir apsisprendimą priimti įkrikščioninimo sakramentus ir tapti mūsų Bažnyčios nariais.

„Tai mūsų broliai ir seserys, kurie Velyknaktyje priims Krikštą, o dabar, pabaigę katechumenato laiką, leidžiasi į kelionę ir išeina į tapimo krikščionimis tiesiąją. Tai didelė šventė, nes mūsų krikščioniška šeima pildosi naujais nariais, kurie dabar savo širdimis, savo atsivėrimu stiprins mistinį Kristaus Kūną – Bažnyčią“, – džiugiai sakė po Dievo žodžio liturgijos įrašymo apeigų maldai su palaiminimu vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Katechumenų vardų įrašymo apeigas rengė arkikatedros ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas.

Susirinkusi bendruomenė meldėsi už katechetus bei krikštatėvius, kurie paliudijo katechumenų pasirengimą, ir už pačius katechumenus, kad Dievas laimintų jų pasiryžimą gyventi pašventintą gyvenimą.

Katechumenai drauge su visais tikinčiaisiais pradėjo jiems ypatingą Gavėnios kelionę, nors jie dar negalėjo kartu švęsti Eucharistijos. Tačiau jai pasibaigus būsimi mūsų Bažnyčios nariai buvo pakviesti į agapę kurijoje su arkivyskupu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune