Popiežius PRANCIŠKUS paskyrė kunigą Saulių BUŽAUSKĄ Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru (2023 02 27)
Paskelbta: 2023-02-27 13:30:40

Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje pranešimu, vasario 27 d. Šventasis Tėvas Pranciškus tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru paskyrė Vilniaus arkivyskupijos kunigą Saulių Bužauską, dabartinį „Marijos radijo“ programų direktorių.

Kunigas Saulius Bužauskas gimė 1972 m. liepos 19 d. Garliavoje (Kauno rajonas, Vilkaviškio vyskupija). 1990 m. įstojo į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą. Jį baigė 1998 m. magistro laipsniu. 1997–1998 metais dirbo korespondentu „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje. 1998–2001 m. dirbo vyr. bibliotekininku Vilniaus universiteto bibliotekoje. Gyvendamas Vilniuje, įsitraukė į „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės veiklą, 1997–1998 metais lankė Pašaukimo atnaujinimo mokyklą.

2001 m. įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. sausio 20 d. įšventintas diakonu, o 2008 m. balandžio 12 d. įšventintas kunigu ir inkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje.

2008–2014 m. buvo Vilniaus arkikatedros parapijos vikaras. 2011–2019 m. buvo Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos, vėliau tapusios Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija, kapelionas. 2014–2018 m. – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas. 2018–2019 m. tarnavo vikaru Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje.

Dalyvavo išsiskyrusiųjų sielovadoje, Dievo Motinos komandos šeimų judėjime, vaikų ir šeimų stovyklų rengime.

2010–2013 m. bendradarbiavo katalikiškame žurnale „Artuma“. Rašė cikluose „Evangelija mažiesiems“ bei „Šv. Mišios su vaikais“.

Nuo 2019 m. iki šiol eina „Marijos radijo“ programų direktoriaus pareigas.

Apie paskyrimą arkivyskupijos kunigams, tomis dienomis atlikusiems rekolekcijas Šiluvos Jono Pauliaus II namuose, švenčiant šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje pranešė ir naujai paskirtąjį vyskupą Saulių Bužauską tą pačią dieną pristatė apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius.

Paskirtojo vyskupo Sauliaus Bužausko šventimai vyks Kauno arkikatedroje bazilikoje balandžio 22 d., šeštadienį, 12 val. Šventimus teiks Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune