Gavėnios trečiadienis arkikatedroje – su Carito bendruomene ir tęsiant didžiųjų nuodėmių apmąstymą (2023 03 08)
Paskelbta: 2023-03-09 16:24:05

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Kauno arkikatedroje kovo 8-osios trečiadienį tęsėsi Gavėnios rekolekcijos ir čia sakomų konferencijų ciklas apie didžiąsias nuodėmes, arba ydas. Rekolekcijose, be arkikatedros lankytojų, dalyvavo Lietuvos bei Kauno arkivyskupijos Carito darbuotojai, savanoriai, Šv. Antano Paduviečio, Šventosios Dvasios, Šventojo Kryžiaus (karmelitų) bei arkikatedros parapijų Carito savanoriai. 

Konferencijoje trečiąją didžiąją nuodėmę – gašlumą – pristatęs kunigas Vincentas Lizdenis atkreipė dėmesį, jog gašlumas pačiam žmogui atrodo labai išskirtinė, ryški nuodėmė. Ir kiekvienas žmogus savitu būdu yra jos pažeistas. Gašlumas veda žmogų į nelaisvę, vienišumą, liūdesį.

„Kartais gali atrodyti, jog gašlumo įveikti neįmanoma. Dėl kūno vartojimo kultūros žmogus gali pasijusti bejėgis kažką pakeisti. Tačiau neišsigąstant kultūrinių visuomenės pasirinkimų įveikti gašlumo ydą padeda gebėjimas šventai  grožėtis“, – sakė kunigas Vincentas.

Konferencijoje pabrėžta, jog Bažnyčia, mokydama apie ydas, siekia padėti žmogui iš jų išsilaisvinti. O kelias iš ydų veda prie klausyklos.

Šio vakaro rekolekcijų Švč. Sakramento adoracijoje bei šv. Mišiose melstasi  už Carito misiją ir bendruomenę, ieškančią būdų, kaip padėti vargstantiems, o šiuo metu – ypač karo sunkumus kenčiantiems Ukrainoje. Kaip žinome, praeitą savaitę Kaune, „Megos“ prekybos centre, taip pat keliose Kauno parapijose bei kitų dekanatų centruose drauge su savanoriais Caritas organizavo ir kvietė visus įsitraukti į trijų dienų maisto ir kitų reikmenų rinkimo Ukrainos žmonėms akciją.

Visuotinės maldos intencijas parengę arkivyskupijos Carito darbuotojai, be kita, pakvietė melstis, kad Viešpats duotų per šią Gavėnią visiems krikščionims tokią širdį, kuri pajėgtų melstis, riboti egoizmą ir dosniai dalytis su stokojančiais.

Ypatingu maldavimu kovo 8-ąją užtartos moterys – kad jos atrastų laimę ir prasmę šeimoje, profesiniame gyvenime, visuomenėje, Bažnyčioje ir sulauktų tinkamos pagarbos bei palaikymo.

Kitas Gavėnios rekolekcijų trečiadienis – kovo 15-ąją. 

 Kauno arkivyskupijos Caritas

 bei  Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune