Malda Kauno arkikatedroje už šeimas ir ištikimos meilės liudijimą pasauliui (2023 04 19)
Paskelbta: 2023-04-20 09:49:34

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Balandžio 19 d. Kauno arkikatedroje melstasi šeimų intencijomis su šeimų bei sužadėtinių sielovados bendradarbiais ir savanoriais. Šis maldos vakaras toliau tęsė džiaugsmą arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu kas trečiadienį ganytojo pagalbininkams jaunimo, šeimų, Carito, katechezės srityse rinktis į bendrą maldą

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras maldos vakarą pradėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija kartu su arkivyskupu. Adoracijos metu ir vėliau šv. Mišiose giedojo Ramūnas Baranauskas.

Pradėdamas Eucharistijos liturgiją, arkivyskupas pakvietė melstis taip pat ir už didžiąją mūsų Tėvynės šeimą, kad kiekvieno širdis būtų atvira amžinybės tikrovei, kurią paskelbė Viešpats savo prisikėlimu.

Homilijoje ganytojas atkreipė dėmesį, jog žmogus nuolat svyruoja: ar tikra tai, į ką Dievas kviečia, ar čia geri dalykai? Žmogaus širdyje nuolat vyksta gėrio ir blogio pasirinkimo kova. Nuo mūsų kasdienio pasirinkimo priklauso, kokiai tikrovei skirsime dėmesio ir jėgų.

„O Dievas, išsiilgęs mūsų bendrystės, daro mus savo draugais“, – kalbėjo arkivyskupas, primindamas Jėzaus žodžius: „Jus aš draugais vadinu“, skirtus tiems, kurie jaučia, jog jų širdys yra patrauktos ir jiems dovanota nuostabi amžinybės perspektyva.

„Nuoširdžiai dėkoju, brangieji, kurie padedate šeimoms, toms mažosioms namų bažnyčioms, atspindinčioms Švenčiausiosios Trejybės meilės slėpinį. Tegul būna jos pilnos Dievo artumo, paguodos, Jo meilės patirties“, – sakė arkivyskupas.

Arkivyskupijos Šeimos centro bendradarbių paruoštais maldavimais Visuotinėje maldoje prašyta drąsos šeimoms liudyti pasauliui ištikimos meilės džiaugsmą. Šiuo Maldos už pašaukimus laiku, be kita, melstasi ir už dvasinius pašaukimus – į kunigystę bei vienuolinį gyvenimą.

Gerojo Ganytojo ir Maldos už pašaukimus sekmadienį, kurį švęsime balandžio 30-ąją, arkivyskupijos Šeimos centras kviečia minėti ir Pasaulinę gyvybės dieną 12 val. šv. Mišiose Kauno arkikatedroje. Vėliau šeimoms su vaikais rengiama programa keliant aitvarus Santakoje. Plačiau >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune