Orientaciniame šeimų žygyje – Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės keliai Kaune (2023 04 22)
Paskelbta: 2023-04-24 15:25:56

Nuotraukos –  Ramvydo Romankevičiaus

Džiugiai šildant pavasarinei saulei balandžio 22 d. vyko orientacinis žygis „Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės keliais“, skirtas šeimoms ir Pašaukimų savaitei. Dalyviai turėjo paplušėti ir aplankyti įvairias po Kauną išsibarsčiusias vietas, susijusias su Adele ir Elena.

Renginys prasidėjo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre, kur susirinkusiuosius palaimino ir įkvepiančią kalbą apie Adelę ir Eleną pasakė jų beatifikacijos / kankinystės bylų postulatorius kunigas teol. lic. Andrius Končius.

„Keliavimas yra malda. Kur keliaudavo Adelė Dirsytė? Su Lietuvos katalikių moterų draugijos mokymais, į studijas, kitur. Kalėdama lageryje su kitomis moterimis ji sunkiai dirbdavo už maisto davinį po 10-12 val. per dieną. Keliaudamos į darbą, moterys kurdavo maldas ir melsdavosi. (...) Elena Spirgevičiūtė dažnai keliaudavo į bažnyčią, net kai mama patardavo taip dažnai ten neiti, nes pavargs. Bet ji vis tiek ėjo ir sakė: „Aš noriu pas Jėzų!“. Paskutinį kelią ji nuėjo namuose – prieš mirtį nužingsniavo atsisveikinti su šeima. Po to nuaidėjo užpuolikų šūvis... Adelė ir Elena byloja: nepasilik ant sofos, prie kompiuterio, prie savo sukurtos uolos, bet drąsiai ženk į priekį, Dievas tave laimins! Būk drąsus, net jei kas blogo nutiktų, nes paskutinį žodį taria Dievas“, – drąsino kunigas A. Končius.

Dalyviai net tris valandas ieškojo punktų Kaune: judėjo pėsčiomis ir transportu.

I vietą laimėjo komanda „Svečiai“ (Volskių šeima), II vietą laimėjo komanda „Saulė“ (Paulauskų šeima), III vietą laimėjo komanda „Šartai“ (Šartų šeima), paskatinamasis prizas įteiktas komandai „Akiniuočiai“ (Ališauskų šeima).

Skirmantė Javaitytė

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune