Atsinaujinimo diena Kaune „Išgydymas, ženklai, stebuklai“: dabar yra laikas Dievui veikti! (2023 04 23)
Paskelbta: 2023-04-24 21:01:17

Džiaugsmas yra ženklų ženklas

„Be džiaugsmo niekas nenorės jūsų Dievo. Džiaugsmas yra ženklų ženklas!“ – balandžio 23 d. sekmadienį švenčiant ypatingą, šviesią, džiugią ir labai gausią dalyvių Atsinaujinimo dieną Kaune mokymu, gera nuotaika ir gydymo dovana dalijosi svečias iš Jungtinės Karalystės Damyanas Stayneʾas.

Pats Jėzus, misionieriaus žodžiais, yra džiaugsmo karalius, kuris sakė: „Aš atėjau, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“ Žodį „Džiūgauk“ pirmąjį angelas Gabrielius ištarė Marijai. Angelas jai nesakė: vėliau. Dievas atėjo kurti joje antgamtinį džiaugsmą jau dabar. Čia pat buvo priminta, su kokiu džiaugsmu – dabar, tuoj pat – piemenys skelbė Jėzaus gimimo žinią.

Kad džiaugsmą reikia praktikuoti, Damyanas Stayneʾas mokė pasiremdamas ir kitais pavyzdžiais. Popiežius Benediktas XVI yra kalbėjęs, jog pats didžiausias varguoliškumas – tai džiaugsmo neturėjimas. Šv. Pilypas Neris buvo įsteigęs net džiaugsmo... mokyklą. Šv. Tėvas Pijus mokė: tarnaukite Dievui su juoku, kvatojimu! O šv. Motina Teresė iš Kalkutos sakė, jog džiaugsmas yra kaip tinklas, kuriuo pagaunamos sielos. Svečio žodžiais, mes pamiršome, jog krikščionybė yra džiaugsmo religija.


Mažėjo skausmo, šviesėjo akyse, pradžiugo širdys

Dalijimasis džiaugsmu ir ypatinga malda vilnijo sausakimšoje Didžiojoje Vytauto Didžiojo universiteto salėje sekmadienį, kur be kita, Damyanas Stayneʾas tarnavo fiziniam išgydymui. Entuziastingai, labai gyvai ir betarpiškai su auditorija bendravęs svečias sakė: tikėjimas nėra jausmas. Tikėjimas yra veiksmas. Jėzaus žodis yra kuriantis. Jėzaus vardas yra galia. Reikia labai karštos maldos, ir visa Jėzaus vardu žmoguje gali pagyti. Jėzus gydė aklus ir raišus. Jis išlaisvina iš bet kokio blogio. Damyanas Stayneʾas sakė: dabar yra laikas Dievui veikti! Aleliuja!

Svečiui meldžiant išgydymo kenčiantiems, žmonės taip pat joje vienijosi, prašydami išgydymo toms savo kūno vietoms, kur jaučia skausmą, negalią. Vėliau kai kurie kilo į sceną ir ėjo liudyti Dievo stebuklų: maldoje gijo skaudamos rankos, kojos, sąnariai, akys. Mažėjo skausmo, šviesėjo akyse, pradžiugo širdys.

Na, o tiems, kurie dar nepatyrė išgijimo malonės, Damyanas Stayneʾas kalbėjo: Jėzus laimina net ir labai mažą maldą, išdidina ir mažą tikėjimą, ir duoda stebuklų, skirtų tūkstančiams, nes Jis pats yra tikėjimo kūrėjas ir atbaigėjas.

Svečias iš Jungtinės Karalystės Damyanas Stayneʾas, „Cor et Lumen Christi“ bendruomenės įkūrėjas, šioje Atsinaujinimo dienoje dar vedė konferenciją apie tarnavimą ir pranašystę, o tą patį savaitgalį – dviejų dienų seminarą dvasininkams, vienuoliams, pasauliečiams, norintiems prisidėti prie Bažnyčios atsinaujinimo.

Prašyti atvertų akių stebuklo

Renginio pabaigoje  buvo švenčiama sekmadienio Eucharistija. Jai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas net su dešimčia koncelebravusių dvasininkų.

Komentuodamas Dievo žodį apie susitikimą su mokiniais Emauso kelyje, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Jėzus nori dovanoti mokiniams naują matymą – atvertų akių stebuklą. Mokiniai, nusivylę ir liūdni, vėliau eina liudyti Dievo darbų.

Ganytojas pasidalijo ir apie savo patirtis.  Vieną jų dovanojo Fire – 1993 m., lygiai prieš 30 metų, per Atvelykį Kauno sporto halėje vykusi Vilties šventė, kur dalyvavo tūkstančiai žmonių.

Arkivyskupas linkėjo džiaugsmingos mokinystės, uždegtos širdies, dėkojo renginio svečiams Iš Jungtinės Karalystės ir Ispanijos ir ypač Damianui Stayneʾu bei Atsinaujinimo dienos organizatoriams – „Gyvųjų akmenų“ ir „Gailestingumo versmės“ bendruomenėms.

„Artumos“ leidykla ką tik išleido Damiano Stayneʾo knygą „Atnaujink stebuklingą veikimą!“ apie dvasines dovanas mūsų laikams. Ieškokime redakcijoje arba katalikiškuose knygynuose.

Kita Atsinaujinimo diena Kaune – spalio 23 dieną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune