Seminaras tikybos mokytojams rengiantis darbui pagal naująsias mokymo programas (2023 04 20)
Paskelbta: 2023-04-26 10:28:48

Balandžio 20 d. Kaune vyko kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Kompetencijų ugdymas, integraciniai ir tarpdalykiniai ryšiai“, kurį vedė Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė, tikybos mokytoja ekspertė, atnaujinamų tikybos programų rengėja Danutė Kratukienė.

Mokytojai, lektorės padedami, gilinosi į atnaujinamų programų struktūrą, kaip ir kas kinta pamokos planavime. Nagrinėta, kas yra integraciniai ryšiai ir tarpdalykinės temos, nes tuomet jungiasi mokomieji dalykai ir realus pasaulis bei kultūros reiškiniai, mokymas tampa neatsiejamas nuo mokinį supančio pasaulio. „Integracija padeda mokiniui įsisavinti sudėtingą mokymo turinį, išsamiau ir visapusiškiau perteikia žinias, padeda mokytojui tobulėti“, – kalbėjo lektorė D. Kratukienė. Seminaro metu mokytojai patys modeliavo pasirinktas pamokas su tarpdalykinėmis temomis ir integraciniais ryšiais.

Seminare lektorė daug dėmesio skyrė kompetencijoms, aiškindama jų svarbą, įsiliejimą į atnaujinamą programą. Mokytojai analizavo jos pateiktus pamokų planus, kaip juos galėtų pritaikyti savo mokykloje.

Seminarą mokytoja ekspertė ir programų rengėja D. Kratukienė baigė padrąsindama J. W. Goethes žodžiais: „Jei tu kažką gali padaryti arba svajoji, kad gali tai padaryti, – tiesiog daryk.“

Mokytojai pagal atnaujinamas programas nelyginėse klasėse pradės dirbti jau nuo šių metų rugsėjo.

Inga Rakauskienė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro metodininkė

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune