Seminaras tikybos mokytojams rengiantis darbui pagal naująsias mokymo programas (2023 04 20)
Paskelbta: 2023-04-26 10:28:48

Balandžio 20 d. Kaune vyko kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Kompetencijų ugdymas, integraciniai ir tarpdalykiniai ryšiai“, kurį vedė Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė, tikybos mokytoja ekspertė, atnaujinamų tikybos programų rengėja Danutė Kratukienė.

Mokytojai, lektorės padedami, gilinosi į atnaujinamų programų struktūrą, kaip ir kas kinta pamokos planavime. Nagrinėta, kas yra integraciniai ryšiai ir tarpdalykinės temos, nes tuomet jungiasi mokomieji dalykai ir realus pasaulis bei kultūros reiškiniai, mokymas tampa neatsiejamas nuo mokinį supančio pasaulio. „Integracija padeda mokiniui įsisavinti sudėtingą mokymo turinį, išsamiau ir visapusiškiau perteikia žinias, padeda mokytojui tobulėti“, – kalbėjo lektorė D. Kratukienė. Seminaro metu mokytojai patys modeliavo pasirinktas pamokas su tarpdalykinėmis temomis ir integraciniais ryšiais.

Seminare lektorė daug dėmesio skyrė kompetencijoms, aiškindama jų svarbą, įsiliejimą į atnaujinamą programą. Mokytojai analizavo jos pateiktus pamokų planus, kaip juos galėtų pritaikyti savo mokykloje.

Seminarą mokytoja ekspertė ir programų rengėja D. Kratukienė baigė padrąsindama J. W. Goethes žodžiais: „Jei tu kažką gali padaryti arba svajoji, kad gali tai padaryti, – tiesiog daryk.“

Mokytojai pagal atnaujinamas programas nelyginėse klasėse pradės dirbti jau nuo šių metų rugsėjo.

Inga Rakauskienė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro metodininkė

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune