Su mokytojų malda paminėtos Kauno arkikatedros konsekracijos metinės (2023 04 26)
Paskelbta: 2023-04-27 12:03:40

Ketvirtą mėnesio trečiadienį į Kauno arkikatedrą arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kviečiami rinkosi tikybos mokytojai ir katechetai. Balandžio 26-osios vakarą jie meldėsi ne tik už jaunimą bei jo ugdytojus, bet kartu su visa bendruomene šventė  arkikatedros konsekracijos metines.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, drauge aukojo vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas, kunigai Vincentas Lizdenis ir Ramutis Janšauskas. Prie altoriaus patarnavo kunigų seminarijos klierikai ir Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės jaunimas.

Vyskupas Saulius Bužauskas pamoksle kalbėjo, kad bažnyčios konsekracija yra tarsi žmogaus gimtadienis. Ji svarbi žmonėms ir ne veltui jų buvo statoma didinga, išpuošta, gražiais, dangų primenančiais skliautais. Bažnyčia primena, kad pirmoje vietoje turi būti Dievas, kuris mūsų gyvenime yra svarbiausias, o apie Jo didybę ir išskirtinumą liudija ir bažnyčios didingumas. Didingoje, erdvioje bažnyčioje visa aplinka į dangų pakylėja mūsų sielas, mus įkvepia, kelia prie Viešpaties. Taip ir mūsų siela, širdis turi išlikti tokia kaip bažnyčia – didinga, švari, sutvarkyta, kad Dievui būtų gera joje būti ir pasilikti, – kalbėjo vyskupas Saulius.

Švenčiausiojo Sakramento adoracijos ir šv. Mišių metu Viešpatį šlovino Šv. Jono Pauliaus II parapijos jaunimas Beatričė, Austėja, Gustas ir Simas bei Kauno arkikatedros choras, taip pat liturgijoje pagelbėjo minėtos parapijos mokytojai ir katechetai.

Sesuo Benedikta Aistė Cylikaitė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune