Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – sunkesni kunigiškosios tapatybės klausimai (2023 04 26)
Paskelbta: 2023-04-27 15:54:31

Balandžio 26 dieną Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija, kurioje aptarti sudėtingesni kunigiškosios tapatybės klausimai. Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda. Jai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas. Po bandros maldos vyskupas padėkojo kunigams, gausiai dalyvavusiems konsekracijos iškilmėse.

Vėliau konferencijai pirmininkavęs Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius paprašė žodį tarti svečią – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos kleboną kanauninką dr. Vladą Gedgaudą.

Pasveikinęs susirinkusius, svečias pažymėjo, kad kalbėti su dvasininkais apie „nepatogius klausimus“ nelengva, tačiau būtina, nors dažnai „nepatogiomis temomis“ vengiama kalbėti. Kaip vieną pagrindinių problemų, svečias išskyrė klaidingą naratyvą – nepagrįstos praeities interpretaciją („visi taip gyvena“; „niekas ir taip negirdi, ką sakai, tai kodėl reikia rengtis homilijoms“ ir pan.).

Kitos „nepatogios temos“, pasak svečio, yra celibatas bei Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas. Pasak prelegento, šiuo metu reguliariai priimančiųjų Atgailos sakramentą skaičius sumažėjo. Iš kitos pusės, žmonės jaučia kunigo tėviškumą. Vertėtų klausti, ir kaip dažnai pats kunigas eina išpažinties. Kan. V. Gedgaudas akcentavo dvasios tėvo reikalingumą kunigiškojoje tarnystėje.

Kaip atsakymą į „nepatogius klausimus“, prelegentas pasiūlė pirmiausia asmeniškai pasvarstyti: ar tikime, kad tikėjimą galima skleisti bet kokiomis aplinkybėmis, ar tikime sėkminga Bažnyčios misija šiuolaikiniame pasaulyje? Pasak svečio, labai svarbus yra ir asmeninis nusiteikimas, intelektinis lavinimasis, bendruomeniškumas (pagalba vieni kitiems).

Antrojoje konferencijos dalyje kan. V. Gedgaudas pasidalijo mintimis apie blogio kilmę rabinistinėje (žydiškoje) ir krikščioniškoje tradicijoje.

Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kunigas Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune