Metinis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos susitikimas (2023 05 13)
Paskelbta: 2023-05-15 12:26:24

Nuotraukos – Loretos Lenčiauskienės

Gegužės 13 dieną vyko metinis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos suvažiavimas, pradėtas šv. Mišiomis už Draugiją Apsireiškimo koplyčioje Šiluvoje. Draugijos nariai atnaujino pasiaukojimą Mergelei Marijai, buvo priimtos dvi naujos narės iš Jonavos: E. Viršilienė ir A. Levickaitė.

Po šv. Mišių Draugijos nariai rinkosi į Šiluvos kultūros centrą, kur sveikinimo žodį tarė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas. Metinį susitikimą tęsė konferencija „Sveikas senėjimas – misija įmanoma“.

Konferencijos pranešėja gydytoja geriatrė Jurgita Knašienė (LSMU Kauno ligoninė) kalbėjo apie orų, gražų ir sveiką senėjimą (gydytoja parinko žodį „amžėjimas“). Įvadinėje dalyje buvo kalbama apie tai, jog senėjimas – normalus, laipsniškas procesas. Gydytoja akcentavo, kad daugumą žmonių gąsdina ne senatvė ar mirtis, bet negalia – fizinė ar psichinė. Pranešėja kalbėjo apie sveiko maisto, judėjimo, sveikatos patikrų svarbą.

Klausytojai sužinojo, kad net 50 proc. sveikatos būklė priklauso nuo paties žmogaus, tik 10 proc. – nuo gydytojų ir 40 proc. įtakos turi kiti veiksniai. Konferencijos pabaigoje gydytoja sulaukė klausimų ir visiems palinkėjo ne senėti, o amžėti: gyventi kuo ilgiau ir sveikiau.

Bendra maldos patirtis vienijo Draugijos narius: Bazilikoje buvo meldžiamasi Rožinio malda, 12 val. švenčiamos šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupas S. Bužauskas.

Papietavus bendrystėje su Šiluvos piligrimais vyko forumas, kuriame Draugijos pirmininkė sesuo Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ pristatė rengiamą Draugijos statuto papildymą. Akcentuotas planuojamas naujos – maldos užtarėjo – tarnystės Draugijoje įsteigimas. Forumą pabaigė Draugijos narių klausimai, diskusija.

Metinio suvažiavimo pabaigoje nariai rinkosi į Dievo Gailestingumo pamaldas Bazilikoje.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos informacija
 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune