Misijų mokyklos savaitgalis Slovakijoje: širdžių patyrimai (2023 05 04–08)
Paskelbta: 2023-05-16 09:00:11

Misijų mokyklos dalyviai susitiko bendrystėje ir maldoje praleisti trečiojo savaitgalio „Evangelijos džiaugsmas“ ir gegužės 4–8 d. vyko į Slovakiją. Podolineco miestelyje jų laukė intensyvi programa – susitikimai, mokymai bei praktiniai užsiėmimai su Rieka zivota („Gyvenimo upės“) bendruomenės nariais, o sekmadienio vakarą vainikavo maldos vakaras Piervaja niedielia. Pirmieji du savaitgaliai įvyko vasarį ir balandį. Dalijamės Misijų mokyklos komandos nario Juozo žvilgsniu į savaitgalio įvykius.

Pirmąjį gegužės ketvirtadienį, pavakare, iš Kauno senamiesčio pajuda autobusas. Tai šių metų Misijų mokyklos dalyviai bei vadovai, beveik keturiasdešimt žmonių, vienijamų noro liudyti savo tikėjimą ir dalytis tuo su kitais, pradėjome kelionę, kurios galutinis taškas – Podolineco miestelis Slovakijoje.

Prieš akis dvylikos valandų kelias. Kartu keliauja ir du kunigai slovakai – Rastislavas ir Peteris, jau ketverius su puse metų Lietuvoje gyvenantys. Lietuvos slovakai! Kad Dievas laimintų mūsų kelionę sukalbame Valandų liturgijos Vakarinę maldą. Šnekučiuojamės tarpusavyje: jau esame pažįstami, nes kartu šiais metais praleidome du savaitgalius, kurių metu meldėmės, mokėmės, bendravom...

Autobuso sėdynės tikrai nėra pačios patogiausios vietos kokybiškam nakties miegui, tačiau snūduriuoti jose galima – tą ir darome. Lenkiją pravažiuojame su vėjeliu – paryčiais jau riedame pro Krokuvą; kitas kelio ženklas rodo, jog netoliese ir Zakopanė; štai – jau kertame ir Slovakijos sieną. Akys grožisi Aukštųjų Tatrų kalnų vaizdais...

Ir – jau Podolinecas! Susirenkame į bendruomenės Rieka zivota namus, įsikuriame, pasimėgaujame rytinės kavos puodeliu. Turime kelias valandas laisvo laiko – galime jas panaudoti poilsiui, bet nusprendžiame pasivaikščioti po vadinamuosius „kopcus“ – tikrųjų kalnų papėdėse esančias kalveles. Kopiame į kalvos viršūnę. Rasota žolė ir elektrinis piemuo tikrina mūsų budrumą. Tolumoje – snieguotos Aukštųjų Tatrų kalnų viršūnės... Tolumoje matome bėgančią gausią šernų šeimyną, o nusileidžiant žemyn vienos iš bendrakeleivių vos iš kojų neišverčia iš krūmų kaip kulka iššokusi stirna. Vėliau kun. Peteris pasakojo, jog ne naujiena čia būtų ir mešką sutikti. Vis tik džiaugiamės, kad nesutikom.

Kadangi turime laiko – kopiame ant kito „kopco“. Įkalnė stati, prie takelio į viršų – akmenys, ant kurių baltais dažais surašyti romėniški skaitmenys  – I, II, II, IV... Simbolinės Kryžiaus kelio stotys. Užkopiame į aikštelę, joje – kryžius. Mūsų tikėjimo simbolis. Trumpai pailsime, pasimeldžiame ir ritamės nuo kalno žemyn.

Pirmasis susitikimas / mokymas su charizmatiškuoju Palio ir jo žmona. Jis – vienas iš minėtos bendruomenės senbuvių, apie kurį būtų galima pasakyti: žmogus – orkestras. „Per debesis kartais nematyti kalnų, nors jie – visai šalia. Taip pat ir su Dievu kartais būna... Nepraleisk šanso! Pabandyk! Visus mažus dalykus, kuriuos išgyvename, galime panaudoti Dievo reikalams. Kaip dažnai mes išsižadame savo vaikiškumo“ – tai tik keletas jo minčių. Po to – praktinis užsiėmimas. Pasiskirstę poromis vaidiname pantomimą. Patikėkit – tai tikrai nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio!

Kitas mokymas – apie šlovinimą ir maldą judesiu. Bendruomenės Rieka zivota narių mintys: „Niekas nepaneigs, kad kūno kalba yra labai svarbi. Svarbu turėti tą judesį, kurį Dievas įdėjo į mane mano kūrimo metu. Savo kūnu duodu svorį žodžiams.“ Sužinome, kad judesiu galime... net ir melstis vienas už kitą. Tą ir esame pakviečiami daryti realybėje. Nekasdienė patirtis. Daugelį tai paliečia labai giliai...

Kitą dieną pradedame šv. Mišiomis, po to klausomės Anos mokymo apie užtarimo maldą. Ji mums kalba: „Tai yra dovana, kurią esame gavę. Ją turime nuolat naudoti savo šeimose ir bendruomenėse. Turime vieną didelę tiesą – Jėzus yra užtarėjas. Turime ateiti į poziciją: Dieve, man reikia Tavęs, pats aš nesusitvarkysiu. Prieikime prie žmogaus su meile.“

Turime kelias laisvas valandas – važiuojame link kalnų. Planuose – poros valandų pasivaikščiojimas. Tačiau... nors išvykstant iš Podolineco šviečia saulė, važiuojant aukštyn oras keičiasi tiesiog akyse – pavieniai lietaus lašai pereina į smarkų lietų. Privažiuojam Gerlacho kalno papėdę – tai aukščiausias kalnas Slovakijoje. „Užsidedame pliusą“, kad jį aplankėme ir autobusu dardame į Vrbov terminio vandens baseiną po atviru dangumi. Sušlampame, bet šiltame vandenyje.

Vakaro susitikimas – su bendruomenės jaunimu. Klausomės jo minčių apie misijas, tikėjimą, bendruomenės svarbą, šeimos palaikymą, džiaugsmus bei sunkumus.

Sekmadienio rytinio susitikimo / mokymo tema – šeima misijose. Dvi šeimos dalijasi savo pažinties ir gyvenimo istorijomis. Nėra visada lengva misionieriauti, ypač kai šeimoje atsiranda vaikų. Iššūkių kartais kelia ir turimas darbas.

Po pietų dalyvaujame bendruomenės susirinkime – klausomės jų pasidalijimų apie aktualius reikalus, buvusias ir būsimas misijas, kartu meldžiamės prieš vakaro šv. Mišias. Pirmasis mėnesio sekmadienis Podolineco redemptoristų vienuolyno bažnyčioje yra ypatingas – į vakaro šv. Mišias bei po jų vykstantį šlovinimą susirenka pilna bažnyčia – arti 500 žmonių. Giedame, šloviname, meldžiamės, klausome liudijimų apie Dievo veikimą žmonių gyvenimuose. Savo liudijimais dalijasi Vilma, Edvinas, Deividas. Kun. Rastislavas į šlovinimą įpina giesmių lietuviškais žodžiais – jaučiasi tikra, nesuvaidinta, nuoširdi ir natūrali širdžių bendrystė. Tą mini ir Vilma savo liudijime: „Protu nesupratau, kas sakoma, bet pajaučiau širdimi...“

Misijų mokykla toliau tarnaus ir savo tikėjimą skelbs praktiškai išgyvendami „Eikite į visą pasaulį“:

Parapijų misijos Elektrėnuose gegužės 13–21 d.
Parapijų misijos Tauragėje gegužės 28–birželio 5 d.
Miesto misijos Kaune birželio 19–23 d.

Šių parapijų misijų metu kasdien vyks šv. Mišios, kuriose bus sakomas misijų pamokslas vis kita tema. Numatomos skirtingos programos dalys vyrams, moterims, vaikams, jaunimui. Bus bendras visus vienijančios adoracijos maldos bei šlovinimo laikas bei pačios įvairiausios praktinės misijų patirtys ir liudijimai.

Misijų mokyklos veiklą iš dalies finansuojama Renew Ministries, ir tai suteikia galimybę veikti plačiau ir įtraukti daugiau žmonių. Kviečiame ir jus dalyvauti misijose, ne tik išgirsti itin vertingų ir gilių dalykų, bet ir susipažinti su Misijų mokyklos dalyviais.

Misijų mokyklos komandos informacija

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune