„Irkis į gilumą“ viktorinos finale – penktokų tikėjimo žinios ir kūrybingumas (2023 05 17)
Paskelbta: 2023-05-22 09:57:38

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro

Gegužės 17 d. į arkivyskupijos konferencijų salę rinkosi  penktų klasių moksleivių komandos, pasiryžusios dalyvauti tikybos viktorinoje „Irkis į gilumą“. Mokyklose dar rudenį vyko pirmasis šios viktorinos etapas, kai penktokai pamokose atliko įvairias užduotis, leidžiančias atskleisti jų tikybos žinias, pasireikšti kūrybingumui, katalikų tikėjimo supratimui. Mokyklose mokytojai sudarė 5 geriausių mokinių komandą. Po Kalėdų šios komandos rinkosi į parapijas ar dekanatus ir ten dalijosi savo žiniomis, lenktyniavo, kurios mokyklos mokiniai geriausiai pažįsta katalikų tikėjimą.

Į finalinį viktorinos etapą į Kaune atvyko pačios stipriausios komandos iš visos arkivyskupijos: LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos komanda (mokytoja Zita Kairaitytė); Ukmergės „Šilo“ progimnazijos komanda (mokytoja Jolita Žurauskienė); Kauno Milikonių progimnazijos komanda (mokytoja Daiva Kunskienė); Vytauto Didžiojo Universiteto „Atžalyno“ progimnazijos komanda (mokytoja Agnė Aleknavičienė); Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos komanda (mokytoja Skaidrė Zuozaitė); Kauno Senamiesčio progimnazijos komanda (mokytoja Daiva Butkevičienė); Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda (mokytoja Akvilė Stasevičienė); Kauno Karalienė Mortos mokyklos komanda (mokytojas Jonas Tamulis).

Atvykusias komandas muzikiniais kūriniais pasveikino Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos II klasės mokiniai Jokūbas Velžys (smuikas) ir Matas Bučys (fortepijonas). Mokiniai galėjo išgirsti du nuostabiai atliekamus kūrinius: J. S. Bacho ir Charles Gounodʼo „Ave Maria“ bei Vincento Youmanso „Tea for two“. Paskui Kolpingo pradinės mokyklos tikybos mokytoja Justina Jūratė Gruodytė kvietė mokinius pajudėti ir pagiedoti giesmių su animacijomis.

Atsipalaidavę, nuviję baimes mokiniai turėjo parodyti savo komandos prisistatymą. Jie šią užduotį puikiai įveikė: dainavo, skandavo, deklamavo, vaidino... Kita viktorinos dalis – žinių patikrinimas mokiniams buvo pats didžiausias iššūkis: daugybė klausimų iš Jėzaus gyvenimo, liturginių švenčių, sakramentų, Dievo įsakymų. Net Šventosios Dvasios dovanas reikėjo išvardyti, parodyti savo gebėjimus naudotis Šventuoju Raštu ir jame atrasti reikiamą informaciją.

Paskutinė viktorinos užduotis buvo kūrybinis darbas – susirasti Šventajame Rašte pateiktą citatą, ją atvaizduoti piešinyje ir pristatyti, kodėl komanda būtent taip pasirinko atvaizduoti įvykius. Citata buvo iš Apaštalų darbų 2, 1–4 eil. apie Šventosios Dvasios atsiuntimą, tad mokinių darbuose atsispindėjo ir mokinių būrys, susirinkęs kambaryje, įvairiomis kalbomis kalbantys apaštalai, balandis – Šventoji Dvasia. Piešiniuose ūžė audros ir žaibai, virš mokinių liepsnojo ugnies liežuviai...

Kol komisijos nariai – Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė sesuo Benedikta Cylikaitė SF, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytojas Kęstutis Lapiniauskas ir Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ tikybos mokytoja Orinta Antanavičienė – skaičiavo balsus, diskutavo apie komandų prisistatymus, kūrybines saviraiškas piešiniuose, mokiniai galėjo mėgautis pica.

Visus dalyvavusius mokinius pasveikino ir pasidžiaugė jų rezultatais Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė ses. Benedikta Cylikaitė SF. Ji įteikė padėkos raštus ir asmenines dovanėles, pasveikino vaikus ruošusius mokytojus.

Šių metų viktorinos „Irkis į gilumą“ laureatai:

I vieta skirta LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos penktokai (paruošė tikybos mokytoja metodininkė Zita Kairaitytė); II vieta – Vytauto Didžiojo Universiteto „Ątžalyno“ progimnazijos komandai (tikybos vyresnioji mokytoja Agnė Aleknavičienė); III vieta – Kauno Milikonių progimnazijos penktokams (tikybos vyresnioji mokytoja Daiva Kunskienė).

Džiaugiamės puikiai pasirodžiusiomis komandomis, jų puikiomis žiniomis ir kūrybinėmis galiomis ir lauksim naujų komandų kitais mokslo metais.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune