Arkivyskupo palaiminimas mokslo metus užbaigiantiems Pal. Jurgio Matulaičio Montesori mokyklos vaikams ir mokytojams (2023 06 01)
Paskelbta: 2023-06-02 08:00:20

Birželio 1-osios – Tarptautinės vaikų gynimo dienos – rytmetį Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas lankėsi Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykloje, sveikino vaikus ir šia proga, ir užbaigiant mokslo metus. Ganytojas dėkojo vaikams už jų atvirumą ne tik žinioms, bet ir Dievo pažinimui; taip pat dėkojo ir mokytojams – už išmintingą vaikų palydėjimą ir jų ugdymą su meile.

Šv. Mišių homilijoje arkivyskupas su vaikais aptarė tos dienos Evangeliją, kuri tądien, švenčiant Kristaus Aukščiausiojo Kunigo šventę, priminė apie karštą Jėzaus maldą ir prašymą, kad artimiausi Jo bičiuliai apaštalai drauge melstųsi Alyvų kalne prieš svarbiausią savo žemiškojo gyvenimo darbą. Todėl, pabrėžė arkivyskupas Kęstutis vaikams, mums taip pat labai svarbu ne tik gerai atlikti savo darbus, bet ir melstis. Ryte ir vakare – svarbu, tačiau ypač prieš svarbius įvykius turime melstis ir patikėti Dievui savo rūpesčius, o ne patys vieni manyti galintys įveikti visus sunkumus. Kita Jėzaus pamoka mums iš šios Evangelijos – tai dovana, nes matom, kad mūsų Viešpačiui svarbiausias dalykas buvo padovanoti visą save už mus, dėl mūsų ir mums. Tad ir mes niekada neturėtume užmiršti, kad būdami tikri Jėzaus mokiniai turėtume dovanoti kitiems save, savo gyvenimą, – kalbėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas minėtos mokyklos vaikams ir mokytojams.

Visuotinėje maldoje vaikai išsakė Dievui savo prašymus bei maldavimus. Vaikai meldėsi už kunigus, kad jie būtų panašūs į Kristų-Kunigą; už kenčiančius nuo karo ukrainiečius. Prašė, kad kuo greičiau baigtųsi karas. Vaikai meldėsi, kad žmonės tausotų gamtą, o ypač – neterštų vandens; taip pat meldė, kad dar netikintys Dievą pažintų ir pamiltų...

Šv. Mišių pabaigoje ganytojas vaikams ir mokytojams palinkėjo smagios vasaros, o kartu – ir sėkmingai išgyventi nelengvą persikraustymo laiką, nes nuo ateinančio rudens ši mokykla iš arkivyskupijai priklausančių patalpų Rotušės aikštėje kelsis į Palaimintojo Jurgio Matulaičio namus Žeimenos gatvėje, kur anksčiau yra buvęs Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas. Ta proga ganytojas padėkojo vienuolijos vyresniosioms – seseriai Jolitai Matulaitytei MVS ir seseriai Evelinai Lavrinovičiūtei MVS, drauge dalyvavusioms šiose Mišiose, kad seserys užleidžia savo namus tokiam nuostabiam ir kilniam tikslui – vaikų švietimui ir ugdymui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune